Đề tài “Đánh giá ảnh hưởng của chương trình cho vay hộ nghèo đến sản xuất và đời sống của người dân vùng nông thôn” đạt loại Giỏi

31/12/2012
(VBSP) Ngày 25/12/2012, Hội đồng Khoa học và công nghệ ngành Ngân hàng đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành năm 2011, với đề tài: “Đánh giá ảnh hưởng của chương trình cho vay hộ nghèo đến sản xuất và đời sống của người dân nông thôn” do TS. Phạm Thị Lý - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo NHCSXH làm Chủ nhiệm đề tài.
Các đại biểu chúc mừng thành công của nhóm nghiên cứu

Các đại biểu chúc mừng thành công của nhóm nghiên cứu

Thành viên Hội đồng nghiệm thu bao gồm: TS. Nguyễn Toàn Thắng, Phó Thống đốc NHNN - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu; TS. Nguyễn Kim Anh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - NHNN, phản biện 1; PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Trưởng Khoa kinh tế và phát triển nông thôn trường Đại học Nông nghiệp, phản biện 2; cùng các Ủy viên Hội đồng nghiệm thu.

Về phía NHCSXH có Phó Tổng Giám đốc Hoàng Minh Tế - Ủy viên Hội đồng khoa học NHCSXH; cùng đại diện đơn vị chủ trì là Giám đốc Trung tâm Đào tạo Trần Hữu Ý - Ủy viên thường trực Hội đồng khoa học NHCSXH và các thành viên của nhóm nghiên cứu đề tài.

Đề tài “Đánh giá ảnh hưởng của chương trình cho vay hộ nghèo đến sản xuất và đời sống của người dân vùng nông thôn” được nghiên cứu nhằm tìm hiểu mục tiêu, nội dung và tiến trình thực thi của chương trình. Đánh giá ảnh hưởng của chương trình đến việc cải thiện sản xuất và đời sống của người nghèo ở nông thôn tại 4 điểm nghiên cứu đại diện cho các vùng, miền trong cả nước, tìm ra những nhân tố làm hạn chế đóng góp của chương trình đến việc cải thiện hiệu quả và tính bền vững của chương trình. Từ đó, đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả và duy trì tính bền vững của chương trình với việc giảm nghèo bền vững.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả của nhóm nghiên cứu. Đồng thời, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện những tồn tại, hạn chế của dự án nghiên cứu, tiếp thu những ý kiến phản biện để nội dung đề tài được đầy đủ và hoàn chỉnh hơn.

Dự án đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao và xếp loại Giỏi.

Trần Minh Hiếu

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác