Hội đồng khoa học NHCSXH nghiệm thu đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ giao dịch lưu động”

31/12/2012
(VBSP) Hội đồng khoa học NHCSXH vừa tổ chức nghiệm thu đề tài "Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ giao dịch lưu động".
Các đại biểu chúc mừng thành công của nhóm nghiên cứu

Các đại biểu chúc mừng thành công của nhóm nghiên cứu

Tham dự buổi nghiệm thu có các đồng chí: Dương Quyết Thắng - Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng khoa học NHCSXH; Nguyễn Thị Hồng - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ - NHNN Việt Nam cùng các Ủy viên Hội đồng nghiệm thu đề tài và thành viên nhóm nghiên cứu.

Đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ giao dịch lưu động” được nghiên cứu nhằm luận giải cơ sở lý luận về hoạt động của Tổ giao dịch lưu động, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới của NHCSXH. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động của Tổ giao dịch lưu động, những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, từ đó đề xuất các giải pháp điều chỉnh để nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ giao dịch lưu động NHCSXH.

Nhận xét và đặt câu hỏi cho nhóm nghiêm cứu đề tài, các Ủy viên Hội đồng nghiệm thu đều tập trung vào những vấn đề cần bổ sung nghiên cứu trong nội dung đề tài như: Lịch giao dịch, thời gian của một phiên giao dịch, công tác bảo vệ tiền, tài sản tại Điểm giao dịch và trên đường vận chuyển, công tác phối hợp với các hội, đoàn thể, Tổ Tiết kiệm và vay vốn để nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ giao dịch lưu động tại địa bàn xã.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, Chủ tịch Hội đồng khoa học đánh giá cao kết quả của nhóm nghiên cứu. Đồng chí cũng yêu cầu nhóm nghiên cứu cần bổ sung, hoàn thiện những tồn tại, hạn chế của đề tài. Tiếp thu những ý kiến phản biện để nội dung đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ giao dịch lưu động” được đầy đủ và hoàn chỉnh hơn.

Đề tài đã được Hội đồng khoa học NHCSXH đánh giá cao và xếp loại Giỏi.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác