Đồng vốn ưu đãi đồng hành cùng người nghèo Tây Giang

27/05/2021
(VBSP News) Nhờ nguồn vốn vay ưu đĩa từ NHCSXH huyện Tây Giang (Quảng Nam), nhiều hộ dân trên địa bàn huyện đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu.
IMG_7564-01

Nhiều hộ nghèo huyện Tây Giang sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển chăn nuôi tăng thu nhập

Chủ tịch UBND xã Lăng Alăng Rất cho biết: Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm dần theo từng năm. Đến hết năm 2020, chỉ còn 6,51% hộ nghèo, thấp nhất huyện. Tỷ lệ hộ SXKD giỏi cũng tăng đáng kể tiêu biểu như: hộ Agiêng Thị Bing, Bling Lớp, Cơlâu Lươm, Bling Thị Tư, Ka Thị Thanh Tâm… Để có được kết quả này, trước hết là sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và nhất là sự hỗ trợ từ nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH huyện.

Hộ gia đình chị Agiêng Thị Bing ở thôn Nal vay 50 triệu đồng từ NHCSXH huyện để mua keo giống, cây cao su kết hợp chăn nuôi. Đến nay, gia đình chị sở hữu 5ha keo lai, 2,4ha ba kích, 2ha cao su đang ở tuổi thu hoạch; 7 con bò đang chờ xuất bán; 1 ao cá khoảng 3.000 con. Từ đó, gia đình chị vươn lên trở thành hộ có thu nhập khá trong xã.

Cũng như chị Thị Bing, chị Bling Thị Vấp ở thôn Agrồng, xã A Tiêng được NHCSXH huyện hỗ trợ vay vốn 150 triệu đồng để đầu tư mô hình vườn ao chuồng khép kín. Nhờ chịu khó làm ăn, áp dụng KHKT vào chăn nuôi sản suất, đến nay, mô hình trang trại đã mang lại cho gia đình chị hơn 200 triệu đồng/năm. 

Không chỉ gia đình chị Thị Bing, Thị Vấp, nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH huyện Tây Giang đã giúp cho các hộ nghèo nơi đây có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, thu nhập ổn định và thoát nghèo bền vững. Giám đốc NHCSXH Tây Giang Vũ Định cho biết, tổng dư nợ của NHCSXH huyện đến nay đạt hơn 166 tỷ đồng, tăng 18,5% so với năm 2019; có 99/102 Tổ tiết kiệm và vay vốn đạt loại tốt, chiếm tỷ lệ 97%. 

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã đóng góp tích cực vào công cuộc giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Tỷ lệ hộ nghèo của Tây Giang từ 84,64% (năm 2003) giảm xuống còn khoảng 32,53% (năm 2020). Từ năm 2017 - 2019 có 288 hộ đăng ký thoát nghèo, năm 2020 có 203 hộ đăng ký thoát nghèo.

Bài và ảnh Đức Hiệp

Các tin bài khác