Chỉ thị “bốn mươi” đã đi vào cuộc sống và có sức lan tỏa

17/07/2020
(VBSP News) Ngày 15/7/2020, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì cùng các Bộ, ngành tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40). Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cho rằng, Chỉ thị số 40 đã thực sự đi vào cuộc sống và có sức lan tỏa.
quang nam

Tín dụng chính sách xã hội giúp hộ nghèo trên địa bàn huyện Thăng Bình an cư

Vào cuộc mạnh mẽ
Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, Chỉ thị số 40 đã tác động mạnh mẽ đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội của tỉnh. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, quan tâm hỗ trợ cơ sở vật chất, qua đó nâng cao năng lực hoạt động của tín dụng chính sách xã hội. UBND tỉnh, các địa phương đã bố trí nguồn vốn ngân sách ủy thác sang NHCSXH tỉnh Quảng Nam để bổ sung nguồn vốn giúp các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận vốn ưu đãi; thúc đẩy mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM, bảo đảm an sinh xã hội. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương tín dụng chính sách của Đảng và Nhà nước để các tầng lớp nhân dân tiếp cận.
“Tín dụng chính sách xã hội tại Quảng Nam nói riêng và cả nước nói chung đang góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Quảng Nam sẽ lãnh đạo quyết liệt hơn nữa trong triển khai Chỉ thị số 40, bố trí vốn, đưa tín dụng chính sách đến với rộng khắp địa bàn, người dân”, đồng chí Lê Văn Dũng nói.
Tại Hội nghị, Giám đốc NHCSXH tỉnh Quảng Nam Nguyễn Quang Dinh được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; NHCSXH tỉnh Quảng Nam được tặng Bằng khen của Ban Kinh tế Trung ương; bà Pơ Loong Thị Lai, A Ting Thị Phương Nhung và Zơ Râm Thị Linh được tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc Nguyễn Hữu Vũ cho biết: Chỉ thị số 40 rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với chính sách thiết yếu, kênh tín dụng giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất. Hàng năm, chính quyền huyện Đại Lộc chuyển 200 - 400 triệu đồng sang NHCSXH huyện để giúp hộ nghèo, các đối tượng chính sách tiếp cận.
Hiện nay, toàn huyện có dư nợ là 336 tỷ đồng, chất lượng tín dụng tốt, duy trì ổn định. Với nguồn vốn lớn và mạng lưới phục vụ sâu rộng, tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn đã phát huy hiệu quả. Qua đó, giúp 16.159 lượt hộ được vay vốn, giúp 5.708 hộ vượt qua ngưỡng nghèo, gần 1.650 HSSV có hoàn cảnh khó khăn trang trải chi phí học tập, hơn 800 lao động được tạo việc làm mới, xây dựng được 7.860 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, xây mới gần 260 ngôi nhà cho hộ nghèo.
Nâng cao chất lượng tín dụng
Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Quảng Nam Lê Hùng Lam cho biết, hiện nay đang triển khai 17 chương trình tín dụng, tăng 4 chương trình so với trước khi có Chỉ thị số 40 với tổng dư nợ đạt 4.986 tỷ đồng, hơn 131 nghìn hộ vay. Tăng trưởng tín dụng trong 5 năm qua là 1.772 tỷ đồng (tăng hơn 55%). Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội được đưa đến 100% xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.
5 năm qua, NHCSXH tỉnh Quảng Nam đã giải ngân 7.502 tỷ đồng cho gần 241 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn. Chất lượng tín dụng được củng cố và nâng cao, nợ quá hạn và nợ khoanh chỉ chiếm tỷ lệ 0,12% tổng dư nợ. Đồng vốn của Nhà nước giao cho NHCSXH thực hiện ngày càng phát huy hiệu quả.
Quảng Nam đề xuất Chính phủ cân đối đủ nguồn lực để thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội, như bố trí nguồn vốn Quỹ quốc gia về việc làm đáp ứng nhu cầu trong nhân dân; nâng mức cho vay đối với chương trình hộ gia đình SXKD tại vùng khó khăn lên tối đa 100 triệu đồng/hộ. Cùng với đó, cho phép tiếp tục thực hiện chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo khi hết thời hạn quy định. Các Bộ, ngành khi xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách có liên quan đến tín dụng chính sách cần phối hợp đồng bộ, tính toán bố trí đủ nguồn lực để kịp thời triển khai thực hiện, giúp NHCSXH tỉnh thực hiện tốt các chính sách tín dụng mới.

Bài và ảnh Việt Nguyễn

Các tin bài khác