Nghiệm thu đề tài “Nâng cao hiệu quả công tác xử lý nợ bị rủi ro tại NHCSXH”

25/06/2020
(VBSP News) Sáng ngày 25/6/2020, Hội đồng Khoa học NHCSXH đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp hệ thống: “Nâng cao hiệu quả công tác xử lý nợ bị rủi ro tại NHCSXH” do Ths. Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Ban Quản lý và xử lý nợ rủi ro làm Chủ nhiệm đề tài.
IMG_6595

Các đại biểu chúc mừng nhóm nghiên cứu đề tài

Tham dự buổi nghiệm thu có các Phó Tổng Giám đốc, Ủy viên Hội đồng nghiệm thu và đại diện Ban CMNV, Trung tâm Đào tạo. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hải - Chủ tịch Hội đồng điều hành buổi nghiệm thu đề tài.
Thay mặt nhóm nghiên cứu, Phó Giám đốc Ban Quản lý và xử lý nợ rủi ro Nguyễn Anh Tuấn - Chủ nhiệm đề tài đã trình bày báo cáo tóm tắt về quá trình, kết quả nghiên cứu và một số nội dung cơ bản của đề tài “Nâng cao hiệu quả công tác xử lý nợ bị rủi ro tại NHCSXH”.
Đề tài đã làm rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác xử lý nợ rủi ro trong hệ thống NHCSXH. Là một tổ chức tín dụng hoạt động đặc thù, rủi ro tín dụng của NHCSXH có những điểm khác biệt so với rủi ro tín dụng của các tổ chức tín dụng khác. Việc nâng cao hiệu quả công tác xử lý nợ bị rủi ro giúp cho ngân hàng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo nhanh và bền vững mà Đảng và Chính phủ giao. Đồng thời, hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác bị rủi ro tiếp tục được thụ hưởng những chính sách ưu đãi, có thêm thời gian để khôi phục SXKD, ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập.  
Trên phương diện thực tiễn, đề tài đã phân tích tổng thể về công tác xử lý nợ bị rủi ro tại NHCSXH. Từ đó, làm tiền đề để nhóm nghiên cứu đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xử lý nợ rủi ro tại NHCSXH.
Ghi nhận và biểu dương những nội dung trong đề tài đã được nhóm nghiên cứu trình bày, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hải - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cũng như những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu. Đề tài là tư liệu cần thiết và có tính thuyết phục nhằm nâng cao chất lượng công tác xử lý nợ rủi ro tại NHCSXH, tạo cơ sở hỗ trợ cho hoạt động quản lý nợ của NHCSXH ngày càng tốt hơn, giảm thiểu được những hạn chế rủi ro công tác tín dụng, thu hồi và xử lý nợ của NHCSXH. Đồng thời, trên cơ sở các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét, Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu chỉnh sửa, bổ sung, để hoàn thiện kết quả nghiên cứu của đề tài.
Hội đồng nghiệm thu đã chấm điểm và đánh giá đề tài đạt loại khá.

PV

Các tin bài khác