Đồng Nai chuyển đổi cơ cấu quỹ chương trình cho vay giải quyết việc làm

19/05/2021
(VBSP News) Hiện tại, tỷ lệ hộ nghèo của Đồng Nai đã đạt dưới 1%, đưa tỉnh về đích thoát nghèo trong năm 2020. Đây là kết quả của việc triển khai đồng bộ nhiều hoạt động hỗ trợ người nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo xây dựng kinh tế. Trong đó, nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH cho các đối tượng khó khăn góp phần quan trọng tạo tiền đề để người dân có vốn lập nghiệp. Định hướng sắp tới đây, NHCSXH tỉnh sẽ chuyển đổi cơ cấu chương trình quỹ cho vay việc làm tạo sự khích lệ nhiều hơn cho hộ khó khăn có cơ hội vươn lên làm giàu.
1-0000078895_a

Nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của NHCSXH tỉnh Đồng Nai đang được triển khai hiệu quả

Theo Nghị quyết số 08 của HĐQT NHCSXH, từ năm 2019, mức cho vay tối đa đối với hộ cần vay vốn đã được nâng từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ và không phải thực hiện bảo đảm tiền vay. Tuy nhiên, dựa vào nguồn vốn ủy thác và cân đối các chương trình cho vay, đặc biệt là dựa vào mô hình kinh doanh của từng hộ gia đình, số vốn được vay đến 100 triệu đồng hiện còn rất thấp. Điển hình tại xã Phú Túc, huyện Định Quán, địa phương về đích nông thôn mới nâng cao đầu tiên của huyện, tính đến nay chỉ mới có 2 hộ được vay với số vốn 70 triệu đồng. 

Qúy I/2021, tỉnh Đồng Nai có gần 4.500 hộ được tạo điều kiện cho vay hỗ trợ tạo việc làm, với số tiền gần 180 tỷ đồng, tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm ngoái, mức vay bình quân là hơn 40 triệu đồng/người. Có thể thấy hiện nay nhu cầu vay vốn để sản xuất nông nghiệp của các hộ gia đình là rất lớn. Do đó, việc chuyển đổi nguồn vốn theo hướng gia tăng của chương trình giải quyết việc làm là vô cùng cần thiết.

Hiện mức cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn trong năm nay đối với chương trình cho vay giải quyết việc làm là trên 1.000 tỷ đồng, chương trình cho vay hộ nghèo và hộ cận nghèo là gần 250 tỷ đồng. Việc cân đối lại mức cho vay của hai chương trình này dự kiến được tiến hành trong năm nay, đáp ứng nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Tuy nhiên, việc thanh kiểm tra vấn đề cho vay đúng mục đích sử dụng, phát huy được nguồn vốn vay cần được quan tâm đẩy mạnh hơn, tránh gia tăng tỷ lệ nợ quá hạn khi mức vay được tăng lên.

 

Clip: Chuyển đổi cơ cấu quỹ chương trình cho vay giải quyết việc làm

CTV

Các tin bài khác