“Trợ lực” tạo việc làm cho người dân

10/05/2021

Trong giai đoạn 2016 - 2020, tổng nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của NHCSXH tỉnh Quảng Ninh đạt 309,4 tỷ đồng; trong đó, ngân sách tỉnh và địa phương bố trí 290 tỷ đồng; tổng dư nợ 308,8 tỷ đồng. Nguồn vốn đã trở thành “cứu cánh” cho người dân trong giai đoạn khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Theo Báo Quảng Ninh

Các tin bài khác