Hội Phụ nữ Ngân Sơn hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

04/05/2021

Để giúp hội viên có vốn đầu tư phát triển SXKD, các cấp Hội Phụ nữ huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn) đã nhận ủy thác của NHCSXH huyện với tổng số tiền trên 80 tỷ đồng cho 2.082 hộ hội viên vay vốn. Ngoài ra, Hội còn quản lý một số nguồn vốn như: Vốn quỹ tín dụng nhỏ hỗ trợ nuôi trồng thuỷ sản SUFA là 120 triệu đồng, cho 24 hộ vay thực hiện tại thị trấn Nà Phặc, xã Hiệp Lực; phối hợp quản lý tốt nguồn vốn 3PAD với tổng dự nợ hơn 7 tỷ đồng, có 435 thành viên vay.

Theo Báo Bắc Kạn

Các tin bài khác