Tập trung nguồn lực giúp người nghèo ổn định cuộc sống

10/05/2021

Giai đoạn 2016 - 2020, NHCSXH tỉnh Thừa Thiên Huế đã tạo điều kiện cho gần 92 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được vay vốn; gần 9 nghìn lao động được vay vốn hỗ trợ tạo việc làm; giải quyết cho 193 lao động vay vốn để đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; 3.420 HSSV vay vốn để trang trải chi phí học tập; xây dựng 2.022 nhà ở cho hộ nghèo cải thiện đời sống sinh hoạt… Tổng dư nợ của NHCSXH tỉnh đến hết năm 2020 đạt 2.988 tỷ đồng, với 115.706 hộ còn dư nợ.

Theo Báo Thừa Thiên Huế

Các tin bài khác