Điểm tựa thoát nghèo của người dân Lang Chánh

21/12/2017
(VBSP News) Với quy trình chặt chẽ, cách làm sáng tạo, trong những năm gần đây đã có hàng nghìn lượt hộ nghèo ở huyện miền núi vươn lên thoát nghèo bền vững nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi từ NHCSXH huyện Lang Chánh (Thanh Hóa).
Được vay vốn của NHCSXH, gia đình anh Hà Văn Tích, xã Tân Phúc đầu tư phát triển kinh tế hiệu quả

Được vay vốn của NHCSXH, gia đình anh Hà Văn Tích, xã Tân Phúc đầu tư phát triển kinh tế hiệu quả

Tân Phúc là một trong những xã còn nhiều khó khăn của huyện Lang Chánh,  đất canh tác ít, thường xuyên bị khô hạn về mùa khô và lũ quét về mùa mưa… đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, vốn tín dụng ưu đãi có vai trò quan trọng trong công cuộc giảm nghèo của địa phương. Từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi của NHCSXH đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo, các đối tượng chính sách và đồng bào DTTS trên địa bàn đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng nhà ở, các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, đầu tư cho con cái học hành… Nhờ đó, nhiều hộ đã vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo, chất lượng cuộc sống dần được nâng lên.

Chúng tôi đến thăm mô hình phát triển kinh tế của gia đình anh Hà Văn Tích, ở thôn Tân Thủy, xã Tân Phúc - một trong những điển hình của sự thoát nghèo, nay đã và đang vươn lên làm giàu nhờ nguồn tín dụng ưu đãi. Anh Tích cho biết: Từ nhiều năm trước, gia đình anh thuộc diện hộ nghèo, khi được vay vốn ưu đãi, anh chị đã đầu tư nuôi bò sinh sản. Đến nay, gia đình anh có 15 con bò, 7ha trồng rừng luồng, thu nhập hàng năm đạt hơn 200 triệu đồng.

Bằng kinh nghiệm nhiều năm gắn bó cùng địa bàn vùng cao, Giám đốc NHCSXH huyện Lang Chánh, Nguyễn Đức Hạnh chia sẻ: Một trong những khó khăn lớn nhất của người nghèo ở miền núi hiện nay vẫn là thiếu nguồn vốn để đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Xác định được điều đó, những năm qua, NHCSXH huyện Lang Chánh đã tạo mọi điều kiện để nhiều người nghèo, đồng bào DTTS và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi thông qua các tổ chức hội, đoàn thể… Trên cơ sở đó, ngày càng nhiều hộ dân đầu tư phát triển sản xuất, bảo đảm việc làm, cuộc sống ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Để tạo điều kiện tốt nhất giúp người dân tiếp cận với các nguồn tín dụng ưu đãi, NHCSXH huyện Lang Chánh thường xuyên phối hợp với các ban, ngành và tổ chức hội, đoàn thể trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến nhân dân về mục đích, ý nghĩa, các chương trình cho vay, nguồn vốn vay… Đồng thời, củng cố, mở rộng hệ thống Điểm giao dịch lưu động tại các xã, thị trấn; tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn; phân công cán bộ tín dụng chính sách phụ trách địa bàn… Nhờ vậy, hiệu quả sử dụng vốn vay từ NHCSXH huyện Lang Chánh đã không ngừng được nâng lên. NHCSXH còn phối hợp cùng các tổ chức hội, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tổ chức cho hội viên đăng ký và bình xét các đối tượng vay vốn bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ. Tại những buổi sinh hoạt bình xét, cán bộ tín dụng chính sách phụ trách địa bàn đều thông báo rõ về nguồn vốn tăng trưởng, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách thuộc diện vay vốn cũng như thủ tục, trình tự vay vốn, giải ngân… hướng đến tạo ra hiệu quả sử dụng vốn vay cao nhất và thiết thực hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, NHCSXH huyện Lang Chánh còn chủ động phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trạm khuyến nông huyện định kỳ tổ chức các lớp bồi dưỡng về chăn nuôi, trồng trọt cho người dân để nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức về phát triển sản xuất. Đến nay, NHCSXH huyện Lang Chánh có tổng dư nợ hơn 200 tỷ đồng; trong đó, số dư nợ cho vay hộ nghèo và hộ cận nghèo hơn 110 tỷ đồng với gần 5.300 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Phần lớn các hộ đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát huy tốt hiệu quả vốn vay trong phát triển kinh tế. Qua đó, giúp nhiều hộ gia đình từng bước ổn định cuộc sống và nâng cao thu nhập; các hộ vay vốn đều trả tiền lãi, gốc đúng kỳ hạn nên tỷ lệ nợ quá hạn trên địa bàn luôn ở mức rất thấp.

Nỗ lực bám sát địa bàn, chủ động đồng hành cùng nông dân, có thể nói, nguồn tín dụng ưu đãi từ NHCSXH huyện Lang Chánh đã giúp cuộc sống của hàng nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn dần ổn định, góp phần quan trọng trong nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững ở địa phương.

Bài và ảnh Lương Khánh

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác