Điểm sáng tín dụng chính sách (Bài 2: Động lực phát triển)

24/08/2022
(VBSP News) Thời gian qua, tỉnh Hậu Giang đã thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội theo tinh thần của Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, từ đó tạo động lực cho người dân phát triển kinh tế gia đình.
SB3451-3-1

Người dân đến nhận vốn vay giải ngân tại Điểm giao dịch xã

Kịp thời triển khai chính sách đến hộ vay
Sau gần 8 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, điều ghi nhận đầu tiên trên địa bàn tỉnh là đã có sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền. Qua đó đã có sự phối hợp chặt chẽ với NHCSXH triển khai thực hiện tín dụng chính sách, đặc biệt là chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, tạo động lực cho các đối tượng trong lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.
Chủ tịch UBND phường V, TP Vị Thanh Lê Văn Út cho biết: UBND phường thường xuyên quan tâm chỉ đạo và theo dõi sát sao việc thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn. So với năm 2003, dư nợ tăng gấp 72 lần, với 749 hộ còn dư nợ. Phường V là đơn vị không có nợ quá hạn. Đồng vốn đã giúp 47 lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo, 367 lượt hộ thoát nghèo bền vững và có cuộc sống ổn định, 59 HSSV có tiền trang trải chi phí học tập, tiếp bước vào các trường đại học, cao đẳng, 55 căn nhà ở xã hội được mua và xây dựng.
Để đạt được kết quả như trên, UBND phường V đã tham mưu cho Đảng ủy đưa vào Nghị quyết chuyên đề về thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW và Kết luận 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, từ đó đưa vào Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy, phổ biến và quán triệt đến các chi bộ, khu vực để thực hiện. Triển khai đầy đủ các Nghị quyết của Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố, các văn bản chỉ đạo của cấp trên để các ban, ngành, đoàn thể cùng thống nhất triển khai thực hiện đạt kết quả. Thực hiện phân bổ nguồn vốn kịp thời đến các khu vực để triển khai cho vay, đáp ứng nhu cầu vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Theo Chủ tịch UBND xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy Nguyễn Văn Kính, để nguồn vốn phát huy hiệu quả, xã thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc các Tổ tiết kiệm và vay vốn. Ngay từ đầu năm, UBND xã đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát. Theo đó, hàng quý kiểm tra tối thiểu 1 ấp, 2 Tổ tiết kiệm và vay vốn, với 11 hộ vay. Qua kiểm tra, đã kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện, cũng như tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, nhất là đối với công tác thu hồi xử lý nợ quá hạn.
Tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng
Phó Chủ tịch UBND TP Vị Thanh Lưu Văn Dủ cho biết: Thời gian qua, thành phố đã tập trung huy động các nguồn lực tài chính đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Bên cạnh nguồn vốn Trung ương điều chuyển, thành phố còn tranh thủ nguồn ngân sách địa phương 20,9 tỷ đồng điều chuyển ủy thác qua NHCSXH để thực hiện cho vay (chiếm tỷ trọng 4,59% trên tổng nguồn vốn cho vay). Trong thời gian tới, thành phố tập trung nguồn lực và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn theo chủ trương, định hướng của Chính phủ, của NHCSXH Trung ương, của tỉnh, thành phố trong từng giai đoạn. Phát triển NHCSXH theo hướng ổn định, bền vững, bảo đảm thực hiện tốt chính sách tín dụng của Đảng, Chính phủ, phát triển các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ ngày càng có hiệu quả hơn cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.
Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Hậu Giang Nguyễn Thanh Triều chia sẻ: Để nguồn vốn tín dụng chính sách ngày càng phát huy hiệu quả, chi nhánh sẽ tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp trong chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội, nhất là vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn.
Tổ chức giải ngân kịp thời vốn tín dụng chính sách đến các đối tượng thụ hưởng theo quy định, hoàn thành 100% kế hoạch tín dụng hàng năm, gắn tăng trưởng dư nợ đi đôi với củng cố, nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn vốn tín dụng chính sách xã hội. Tham mưu, phối hợp triển khai tín dụng chính sách xã hội gắn với việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và huyện, thị xã, thành phố trong từng giai đoạn, nhất là thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.
Tập trung ưu tiên vốn tín dụng chính sách xã hội đáp ứng nhu cầu vay của các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, các đối tượng là người mù, người khuyết tật, người DTTS, cũng như quan tâm đầu tư đối với các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, thu hút nhiều lao động, phát triển làng nghề truyền thống, phát triển các sản phẩm dịch vụ OCOP.

Ngân sách địa phương đã ủy thác qua NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay trên địa bàn tỉnh từ khi có Chỉ thị số 40-CT/TW đến nay là trên 180,5 tỷ đồng. Trong quý II/2022, ngân sách cấp tỉnh bổ sung 9,5 tỷ đồng, cấp huyện bổ sung 500 triệu đồng. 6 tháng đầu năm 2022, nguồn vốn địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay tăng trên 31,5 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn nhận ủy thác trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến nay đạt trên 192,3 tỷ đồng, đạt 100,8% kế hoạch năm 2022.

Bài và ảnh T.Xoàn

Các tin bài khác