Đẩy mạnh việc thực hiện các chính sách tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ

18/05/2022
(VBSP News) Sáng 18.5.2022, tại Hà Nội, NHCSXH tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu tại Hội nghị.
Pho Ttg

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao quyết tâm của NHCSXH và các Bộ, ngành trong việc tổ chức triển khai sớm đưa Nghị quyết số 11/NQ-CP đi vào cuộc sống

Đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực NHNN, Ủy viên HĐQT NHCSXH; Nguyễn Đức Chi - Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên HĐQT NHCSXH; Lê Tấn Dũng - Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH; Ngô Thị Minh - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế; Hoàng Thị Hạnh - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Dương Quyết Thắng - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc NHCSXH.

Doan dai bieu

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng Lãnh đạo các Bộ, ngành chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương còn có Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác; các Ban, Vụ, Cục chức năng liên quan của các Bộ, ngành và NHCSXH.
Tham dự Hội nghị tại điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có Lãnh đạo UBND, UBMTTQ, Đoàn đại biểu Quốc hội, các Sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, Văn phòng UBND, NHNN, chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố.
Hơn 2.335 tỷ đồng vốn ưu đãi phục hồi kinh tế đã đến tay người dân
Để nền kinh tế sớm phục hồi và tăng trưởng trở lại như trước khi có dịch COVID-19, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ (Nghị quyết số 11). Chương trình đã xác định các nhiệm vụ, giải pháp, phương án huy động và bố trí nguồn lực thực hiện từng nhiệm vụ hỗ trợ cụ thể; trên tinh thần đó, nhiều chính sách hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp đã được ban hành, trong đó có các chính sách tín dụng ưu đãi cho đối tượng vay vốn tại NHCSXH.

Pho TD NHNN

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú phát biểu tại Hội nghị

Đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của NHCSXH trong triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đã ban hành ngay Kế hoạch thực hiện trên toàn hệ thống và tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 11 trong tháng 2/2022, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú cho biết, đối với 7 nhiệm vụ được Chính phủ phân công triển khai trong Chương trình, NHCSXH đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan trong việc trình ban hành các văn bản hướng dẫn, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để các chính sách sau khi được ban hành sớm triển khai trong thực tiễn.
Đến nay, NHCSXH đã thực hiện giải ngân các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11 hơn 2.335 tỷ đồng; trong đó, cho vay hỗ trợ tạo việc làm 2.033 tỷ đồng với 40.000 khách hàng được vay giải quyết tạo việc làm cho trên 58.000 lao động. Cho vay HSSV mua máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến 155 tỷ đồng cho 14.500 hộ với 15.560 máy tính. Cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo Nghị định số 100 của Chính phủ là 140 tỷ đồng với 794 khách hàng vay. Cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 là 7,6 tỷ đồng.
Ngoài ra, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, NHCSXH đã chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai kịp thời cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương cho người lao động khi ngừng việc và sau khi phục hồi sản xuất.
Từ khi triển khai thực hiện đến kết thúc đợt giải ngân ngày 31.3.2022, 63 chi nhánh tỉnh, thành phố đã thực hiện giải ngân cho 1.548 người sử dụng lao động với số tiền 4.787 tỷ đồng để trả lương cho 1.218.948 lượt người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn cả nước theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và 126/NQ-CP của Chính phủ.
Cho vay kịp thời, đúng đối tượng, tránh để xảy ra sai sót, trục lợi
Tại Nghị quyết số 11 của Chính phủ, NHNN được giao nhiệm vụ xây dựng và trình Chính phủ ban hành chính sách tín dụng ưu đãi đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi thông qua NHCSXH. Đến nay, NHNN đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, đã phối hợp với các Bộ, ngành trình Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2022/NĐ-CP về chính sách tín dụng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030 (trong đó giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025).

quang canh hn

Quang cảnh Hội nghị

“Để thực hiện thành công các mục tiêu đặt ra, NHNN cho rằng cần xác định vai trò của tín dụng chính sách xã hội tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng để thực hiện các chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước và là công cụ hữu hiệu trong việc điều phối các nguồn lực xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo tại các địa phương”, Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú nhấn mạnh.
Trên tinh thần đó, Phó Thống đốc đề nghị Ủy ban Dân tộc, Bộ Y tế sớm ban hành Thông tư hướng dẫn các địa phương xác nhận, phê duyệt đối tượng thụ hưởng chính sách, đặc biệt là chính sách cho vay đầu tư phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, chính sách cho vay đầu tư phát triển vùng dược liệu quý theo nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 28/2022/NĐ-CP, làm cơ sở để NHCSXH sớm ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ để triển khai thực hiện cho vay các chính sách này… Chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NHCSXH để tổ chức triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ, nhất là trong việc xác định đối tượng thụ hưởng, đảm bảo nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước nhanh chóng, kịp thời đến đúng đối tượng hỗ trợ.
Phó Thống đốc Thường trực NHNN cũng đề nghị NHCSXH tập trung tối đa nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ được giao, giữ vững danh hiệu “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới” và tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của tín dụng chính sách xã hội trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của Nhà nước.
Về phía NHNN, Phó Thống đốc cho biết, sẽ điều hành chủ động, linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và góp phần thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho NHCSXH trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội để hoàn thành các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; đồng thời chỉ đạo các Ngân hàng Thương mại Nhà nước tiếp tục đồng hành thông qua duy trì tiền gửi 2% tại NHCSXH.
Tại Hội nghị, ý kiến phát biểu của các Bộ, ngành, địa phương đều thể hiện sự nhất trí cao và quyết tâm phối hợp thật tốt để triển khai hiệu quả, đưa Nghị quyết số 11 sớm đi vào cuộc sống.

6X0A8859

Thảo luận tại Hội nghị trực tuyến, đại diện các Bộ, ngành, địa phương đều thể hiện sự nhất trí cao và quyết tâm phối hợp tốt để triển khai hiệu quả, đưa Nghị quyết 11 sớm đi vào cuộc sống

Trong thời gian tới để triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng để hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan thực hiện một số nội dung sau:
Một là, tập trung huy động các nguồn lực để tổ chức triển khai cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Bộ Tài chính hỗ trợ, tạo điều kiện cho NHCSXH phát hành thành công trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh. Các địa phương cân đối, ưu tiên bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH nhằm bổ sung nguồn vốn để cho vay các đối tượng chính sách. NHCSXH cũng cần tăng cường huy động các nguồn vốn từ thị trường để đảm bảo nguồn vốn cho vay các đối tượng chính sách.
Hai là, NHCSXH tổ chức thực hiện cho vay kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng theo đúng quy định đảm bảo công khai, minh bạch, tránh để xảy ra sai sót, trục lợi. Kiểm soát tốt chất lượng tín dụng. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, hoạt động nhận uỷ thác của các tổ chức chính trị - xã hội và tình hình sử dụng vốn của người vay.
Ba là, cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan ban ngành của địa phương phối hợp chặt chẽ cùng NHCSXH triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11 trên địa bàn. Thực hiện xác nhận đối tượng thụ hưởng chính sách vay vốn ưu đãi đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng; tiếp tục rà soát, xác định nhu cầu vốn đối với các chính sách cho vay ưu đãi qua NHCSXH theo Nghị quyết số 11 cho năm 2022 và 2023 để làm cơ sở triển khai thực hiện.

TGD

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ

Bốn là, NHCSXH thực hiện ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, hiện đại hoá ngân hàng. Nâng cao năng lực quản trị và công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, hoạt động nhận uỷ thác của các tổ chức chính trị - xã hội và tình hình sử dụng vốn của người vay.
“Cuối cùng, tôi cho rằng đây là một chương trình là hết sức quan trọng nó có ý nghĩa và với sự quan tâm, trách nhiệm của các Bộ, ngành, các địa phương cùng kinh nghiệm của NHCSXH trong thời gian qua. Tôi cũng hy vọng rằng nó là chúng ta cũng sẽ tổ chức thực hiện tốt chương trình này đảm bảo như là mục tiêu, kỳ vọng của Quốc hội, Chính phủ”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Thay mặt NHCSXH, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và cụ thể hóa thành các kế hoạch chi tiến để triển khai thực hiện. Với tinh thần “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”, Tổng Giám đốc NHCSXH đề nghị các Bộ, ngành, địa phương cùng phối hợp để chương trình của Chính phủ đi vào cuộc sống một cách nhanh, hiệu quả.

Nhóm PV

Các tin bài khác