Giải ngân gần 2.335 tỷ đồng theo Nghị quyết 11 (VTV1 - 6h00 - 18.5.2022)