Giải ngân hơn 2.300 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11 (VTV1 - 12h40 - 18.5.2022)