Hơn 2.300 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách được giải ngân cho vay theo Nghị quyết 11 (VTV1 - 23h00 - 18.5.2022)