Dấu ấn công tác nghiên cứu khoa học trong nâng cao chất lượng hoạt động NHCSXH

17/05/2022
(VBSP News) Ngày 18.5 hằng năm là ngày có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng đối với giới trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, nhằm tôn vinh các nhà khoa học, nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam.
6X0A2260

Nhiều đề tài khoa học đã được NHCSXH nghiên cứu, bảo vệ thành công
                                                                                                                                Ảnh: tư liệu

Ngày 18.5.1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đến dự và chúc mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hội phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam (tiền thân của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ngày nay). Trong bài phát biểu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết những luận điểm quan trọng nhất về phát triển khoa học và công nghệ ở nước ta, đồng thời giao nhiệm vụ vừa khó khăn, nhưng lại vừa vinh quang này cho giới trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam. Người khẳng định: “Khoa học từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động, không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân…”.
Bắt đầu từ năm 2013, ngày 18.5 hằng năm được chọn là ngày Kỷ niệm khoa học và công nghệ Việt Nam nhằm nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với sự nghiệp khoa học và công nghệ, tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam. Lĩnh vực khoa học và công nghệ ngày càng được quan tâm, đầu tư nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến trong thực tiễn, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa, con người Việt Nam.
Hoạt động khoa học và công nghệ tại NHCSXH cũng đạt nhiều kết quả tích cực và gặt hái nhiều thành công. Gần 20 năm, kể từ khi thành lập (2022) đến hết năm 2021, toàn hệ thống NHCSXH có 107 đề tài nghiên cứu khoa học; trong đó, có 4 đề tài cấp Bộ; 103 đề tài cấp cơ sở (53 đề tài cấp hệ thống và 50 đề tài cấp chi nhánh NHCSXH).
Năm 2021, NHCSXH triển khai thực hiện 17 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có 7 đề tài cấp hệ thống, 10 đề tài cấp chi nhánh; tổ chức nghiệm thu 12 đề tài; Quyết định công nhận hoàn thành 13 đề tài, trong đó có 7 đề tài cấp hệ thống và 6 đề tài cấp chi nhánh. Tổng hợp báo cáo ứng dụng vào thực tiễn hoạt động NHCSXH 8 đề tài (6 đề tài cấp hệ thống và 2 đề tài cấp chi nhánh); tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề nghiên cứu khoa học cho 730 cán bộ trong toàn hệ thống.
Trong 5 tháng đầu năm 2022, số lượng đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học tăng cao hơn các năm trước, đặc biệt là số lượng đề tài cấp chi nhánh. NHCSXH đã phê duyệt danh mục 22 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có 5 đề tài cấp hệ thống và 17 đề tài cấp chi nhánh. Chất lượng đề tài không ngừng được cải thiện và nâng cao.
Bên cạnh hoạt động nghiên cứu các đề tài khoa học, các tập thể, cá nhân trong hệ thống NHCSXH cũng tham gia rất tích cực hoạt động sáng kiến. Các sáng kiến của các đơn vị, cá nhân ngày càng đa dạng và có ứng dụng thực tiễn tích cực. Số lượng sáng kiến toàn hệ thống NHCSXH được công nhận năm 2021 là 921 sáng kiến với 3.332 lượt cán bộ tham gia.
Đánh giá cao vai trò của hoạt động khoa học và công nghệ đối với hoạt động của hệ thống NHCSX, năm 2022, Tổng Giám đốc NHCSXH - Chủ tịch Hội đồng khoa học đã phát động phong trào thi đua toàn hệ thống, khuyến khích và tạo động lực để mỗi cá nhân, đơn vị tham gia nghiên cứu chuyên sâu về hoạt động NHCSXH. Qua đó, phát huy sáng kiến, cải tiến, ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn nhằm đáp ứng yêu cầu trong mọi mặt hoạt động NHCSXH để tiếp tục góp phần vào việc nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống NHCSXH.

Nguyễn Tuyết

Các tin bài khác