Đảng bộ NHCSXH TW triển khai nhiệm vụ năm 2020

24/12/2019
(VBSP News) Chiều 24/12/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ NHCSXH TW tổ chức Hội nghị lần thứ 21 (mở rộng), tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Dương Quyết Thắng, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Uỷ viên HĐQT - Tổng Giám đốc chủ trì Hội nghị. Tới dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối doanh nghiệp TW.
6X0A3661

Đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối doanh nghiệp TW phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, đồng chí Bùi Quang Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy NHCSXH Trung ương, Phó Tổng Giám đốc cho biết: Bám sát các chỉ tiêu kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, các Nghị quyết, Chỉ thị của TW, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW và Nghị quyết của HĐQT, Đảng ủy NHCSXH TW đã lãnh đạo, chỉ đạo các Chi, Đảng bộ trực thuộc, Công đoàn NHCSXH, Đoàn Thanh niên NHCSXH TW triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Tổng nguồn vốn tín dụng của NHCSXH đến 31/12/2019 ước đạt 212.300 tỷ đồng, tăng 17.880 tỷ đồng (+9,2%) so với năm 2018, trong đó nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 15.600 tỷ đồng, tăng 3.791 tỷ đồng so với 31/12/2018 (32,1%); tổng dư nợ ước đạt 207.500 tỷ đồng, tăng 19.708 tỷ đồng (+10,5%), trong đó dư nợ theo chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 180.000 tỷ đồng, tăng 14.850 tỷ đồng so với 31/12/2018, hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng được giao với trên 6,5 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang còn dư nợ. Doanh số cho vay đạt 70.000 tỷ đồng, vốn tín dụng đã giúp cho gần 2,2 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn để SXKD, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần tạo việc làm cho trên 266.000 lao động, xây dựng trên 1,2 triệu công trình NS&VSMTNT, giúp 36.000 lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập, giúp trên 4.000 hộ gia đình có vốn mua, xây sửa nhà ở xã hội theo Nghị định 100/NĐ-CP,…

6X0A3671

Đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW phát biểu kết luận Hội nghị

Về công tác xây dựng Đảng, năm 2019, Đảng ủy NHCSXH TW tập trung thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên có nhiều hoạt động, cụ thể: Điển hình là ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo đã nêu rõ kết quả thực hiện năm 2019, trong đó nêu rõ Đảng ủy NHCSXH TW đã xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, đề cương kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, đồng thời chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc bám sát chương trình kiểm tra, giám sát của cấp trên để xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và thực hiện nghiêm túc, đồng bộ.

Đảng bộ NHCSXH TW đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách cũng như vai trò, hiệu quả hoạt động của NHCSXH; các hoạt động hợp tác quốc tế, quảng bá hình ảnh của NHCSXH được nâng cao. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 và những ngày lễ lớn trong năm với chủ đề “NHCSXH quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019”, các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; thi đua “cán bộ NHCSXH rèn đức, luyện nghề, sáng tạo”.

Với những kết quả đã đạt được, năm 2019, NHCSXH đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ do đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua của ngành Ngân hàng.

Xác định năm 2020 là năm cuối thực hiện Chiến lược phát triển giai đoạn 2011 - 2020 mà thành công sẽ là cơ sở vững chắc, tạo tiền đề thuận lợi cho giai đoạn tiếp theo, Đảng bộ NHCSXH TW đặt mục tiêu tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCSXH TW lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 100% chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ và HĐQT NHCSXH giao.

6X0A3439

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối doanh nghiệp TW đánh giá cao kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy NHCSXH TW trong năm 2019, đồng chí đề nghị NHCSXH tiếp tục giữ vững những kết quả tích cực và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng để đẩy mạnh hơn nữa công tác chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, công tác xây dựng Đảng và kiểm tra, giám sát.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW nhấn mạnh: Để thực hiện mục tiêu đề ra trong năm 2020 yêu cầu các Chi, Đảng bộ trực thuộc quán triệt và chỉ đạo thành công Đại hội Đảng các cấp theo nhiệm kỳ và Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCSXH TW lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và hướng dẫn của Đảng ủy Khối gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề năm 2020 và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; Thực hiện tốt việc rà soát chính trị nội bộ phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng chí Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW yêu cầu các Chi, Đảng bộ trực thuộc tiếp tục tham mưu, chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời chủ động báo cáo, tham mưu với Đảng, Quốc hội, Chính phủ, phối hợp với các Bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp nhằm tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội.  Chủ động làm việc với các Bộ, ngành bố trí đủ vốn cho NHCSXH, cấp bổ sung ngân sách; huy động các nguồn vốn theo quy định, kịp thời giải ngân đáp ứng nhu cầu vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, ưu tiên thực hiện các chương trình tín dụng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; triển khai kịp thời những chính sách tín dụng mới được ban hành. Hoàn thành các mục tiêu mà Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020 đề ra cho năm 2020; nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng; tăng cường công tác đào tạo, đổi mới phương pháp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp. Cuối cùng, đồng chí Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW yêu cầu các tổ chức chính trị - xã hội trong Đảng phải thực sự song hành, phát động các phong trào thi đua để động viên, khích lệ người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ đã công bố các Quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc thời gian qua.

image004

Đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối doanh nghiệp TW và đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW chúc mừng 04 tổ chức Đảng: Tổ chức cán bộ; Kế hoạch nguồn vốn, Tín dụng người nghèo và chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

image005

Đảng bộ NHCSXH TW chúc mừng 13 đảng viên 5 năm liền (2015 - 2019) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

image006

36 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 được Đảng bộ NHCSXH TW khen thưởng

image007

image008

PV

Các tin bài khác