Đảng bộ NHCSXH tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII

06/02/2018
(VBSP News) Đảng bộ NHCSXH tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa tổ chức thành công Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII.

Đông chí Lê Hữu Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Thừa Thiên - Huế giới thiệu về các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII

Đông chí Lê Hữu Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Thừa Thiên - Huế giới thiệu về các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Hữu Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Thừa Thiên - Huế đã trực tiếp giới thiệu những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII cũng như các Nghị quyết của Hội nghị tới toàn thể đảng viên của Đảng bộ NHCSXH tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII đã thảo luận và quyết định ban hành những Nghị quyết, kết luận rất quan trọng. Trong đó, có 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH TW Đảng khóa XII có ý nghĩa chính trị quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức lý luận và thực tiễn cho cán bộ, đảng viên NHCSXH nắm vững những nội dung, quan điểm của Đảng trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, từ đó cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Văn Đức Thọ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Thừa Thiên - Huế nêu rõ, việc học tập, quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII không những đòi hỏi các cán bộ, đảng viên của Đảng bộ NHCSXH tỉnh Thừa Thiên - Huế phải nắm chắc nội dung, mà còn cần có sự liên hệ với tình hình cụ thể ở từng chi bộ, xây dựng nhiệm vụ, đề ra chương trình hành động, nỗ lực hành động đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đồng chí Văn Đức Thọ cũng đề nghị các đảng viên tập trung nghiên cứu, nắm vững những nội dung cốt lõi, nhất là những điểm mới trong các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII, qua đó thực hiện học tập, nghiên cứu một cách nghiêm túc.

Tin và ảnh Việt Anh - Hữu Thọ

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác