Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW làm việc với Đảng ủy NHCSXH TW

22/05/2017
(VBSP News) Ngày 22/5/2017, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW do đồng chí Phạm Viết Thanh, Uỷ viên BCH TW Đảng - Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp TW làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy NHCSXH TW. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy NHCSXH TW.
Đồng chí Phạm Viết Thanh, Uỷ viên BCH TW Đảng - Bí thư Đảng uỷ Khối phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Đồng chí Phạm Viết Thanh, Uỷ viên BCH TW Đảng - Bí thư Đảng uỷ Khối phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Báo cáo kết quả công tác những tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ những tháng cuối năm của Đảng ủy NHCSXH TW nêu rõ: Ngay từ đầu năm 2017, bám sát các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của TW và của Đảng ủy Khối về công tác xây dựng Đảng, Nghị quyết số 01 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017, Đảng ủy NHCSXH TW đã lãnh đạo đơn vị chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao và xây dựng Đảng bộ NHCSXH TW trong sạch, vững mạnh.

Tính đến nay, tổng nguồn vốn của NHCSXH ước đạt trên 176 nghìn tỷ đồng, tăng 8,4% so với 31/12/2016; tổng dư nợ ước đạt 167 nghìn tỷ đồng, tăng 6,0% so với cuối 2016, hoàn thành trên 98% kế hoạch được giao, với trên 6,9 triệu người nghèo và các đối tượng chính sách đang còn dư nợ. Doanh số cho vay ước đạt 32.350 tỷ đồng; qua đó giúp cho trên 1,2 triệu lượt người nghèo và các đối tượng chính sách có vốn để SXKD; góp phần tạo việc làm cho gần 88 nghìn lao động; xây dựng trên 700 nghìn công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn,…

Đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW phát biểu tại buổi làm việc

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy NHCSXH TW đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt các mặt về công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra giám sát và dân vận. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được chú trọng quan tâm triển khai thực hiện. Trong đó, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Đảng bộ đã được các tổ chức đảng, đoàn thể, cán bộ, đảng viên trong toàn đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, từ đó góp phần nâng cao nhận thức, giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Quang cảnh buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Viết Thanh, Uỷ viên BCH TW Đảng - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW ghi nhận những nỗ lực, kết quả đã đạt được của Đảng ủy NHCSXH TW. Đồng chí đánh giá, Đảng bộ NHCSXH TW đã đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, khắc phục khó khăn để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao, qua đó góp phần nâng cao niềm tin của người dân đối với Đảng và Chính phủ. Chia sẻ với những khó khăn của đơn vị, đặc biệt là những tháng còn lại của năm 2017, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW đề nghị Đảng ủy NHCSXH TWphát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt trong toàn Đảng bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác Đảng năm 2017; Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát định kỳ; Ban hành các văn bản chỉ đạo khắc phục những tồn tại và có giải pháp hỗ trợ, giải quyết khó khăn tại đơn vị; Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW; triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy NHCSXH TW, đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy đã cảm ơn những phát biểu và các ý kiến chỉ đạo sâu sát của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW. Đồng chí mong rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo nhiều hơn nữa từ Đảng ủy Khối và những đề xuất của đơn vị sẽ sớm được các Bộ, ban ngành xem xét giải quyết để NHCSXH có thể hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị và Đảng và Nhà nước giao phó.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác