Tiếp tục tăng cường huy động nguồn vốn ủy thác từ địa phương

12/04/2017
(VBSP News) “Nguồn vốn ủy thác từ địa phương qua NHCSXH đã tăng nhưng chưa đủ đáp ứng nhu cầu vay vốn của đối tượng thụ hưởng, nên hệ thống cần quyết tâm hơn nữa trong thời gian tới”, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH Lê Minh Hưng nhấn mạnh tại phiên họp thường kỳ HĐQT quý I/2017, diễn ra vào ngày 12/4/2017, tại Hà Nội.

 

Thống đốc NHNN kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp

Thống đốc NHNN kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp

Tham dự phiên họp có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc kiêm Ủy viên HĐQT NHCSXH; các Ủy viên HĐQT, thành viên Ban chuyên gia tư vấn HĐQT, các Phó Tổng Giám đốc, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn, Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban CMNV tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm CNTT và Sở giao dịch.

Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng trình bày báo cáo

Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng trình bày báo cáo

Báo cáo kết quả hoạt động quý I/2017 của NHCSXH do Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng trình bày tại phiên họp đã nêu rõ: Ngay từ những tháng đầu năm 2017, bám sát các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thống đốc NHNN Việt Nam và Nghị quyết HĐQT, NHCSXH đã phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, chỉ đạo điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực hoạt động.

Đến hết ngày 31/3/2017, tổng nguồn vốn hoạt động của NHCSXH đạt 173,3 nghìn tỷ đồng, tăng 6,7% so với cuối năm 2016; trong đó tiền gửi tiết kiệm tại NHCSXH thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn đạt 5.740 tỷ đồng; tiền gửi tiết kiệm của cộng đồng dân cư tại Điểm giao dịch xã đạt trên 774 tỷ đồng; nguồn vốn nhận ủy thác từ địa phương là 7.433 tỷ đồng. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt trên 163,4 nghìn tỷ đồng với hơn 6,8 triệu người nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn. Trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng thực hiện theo kế hoạch tăng trưởng dư nợ tín dụng được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 146.683 tỷ đồng, tăng 5.754 tỷ đồng (+4,1%) so với cuối năm 2016, hoàn thành 51% kế hoạch tăng trưởng được giao. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,76% tổng dư nợ.

Tại phiên họp, các thành viên HĐQT đã thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách tại cơ sở, kế hoạch kiểm tra giám sát; công tác tập huấn đối với tổ chức hội, đoàn thể… và đề xuất một số giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới.

Quang cảnh phiên họp

Quang cảnh phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, Thống đốc NHNN kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH Lê Minh Hưng ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của Ban điều hành trong chỉ đạo thực hiện công tác huy động nguồn vốn địa phương, thực hiện cho vay các chương trình theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và triển khai hiệu qủa Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Những kết quả tích cực đó đã được Quốc hội, Đảng và Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao.

Để hoàn thành tốt kế hoạch quý II/2017, Chủ tịch HĐQT yêu cầu NHCSXH tiếp tục tổ chức tốt việc huy động vốn; theo dõi, bám sát thị trường, phối hợp chặt chẽ với các Vụ, Cục chức năng của NHNN, Bộ Tài chính để đẩy mạnh phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh theo hạn mức đã được Thủ tướng phê duyệt; Tiếp tục tham mưu cho các cấp, các ngành tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tranh thủ nguồn lực từ ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay trên địa bàn.

Chủ tịch HĐQT cũng yêu cầu NHCSXH tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đề nghị Quốc hội, Chính phủ phê chuẩn, giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; xem xét nâng mức cho vay chương trình tín dụng đối với HSSV và nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; đồng thời rà soát, đánh giá chính sách tín dụng để kiến nghị Chính phủ hoạch định cơ chế phù hợp cho công tác giảm nghèo đối với từng vùng.

Tập trung chỉ đạo việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng trong toàn hệ thống, đặc biệt, đối với các chi nhánh có chất lượng tín dụng còn thấp hoặc chưa ổn định; Phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ tổng kết 5 năm Đề án củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội và đánh giá 03 năm triển khai Chỉ thị số 40.

Trong năm 2017, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức Đại hội các cấp, có sự thay đổi nhân sự nhất là ở cấp xã. Vì vậy, đề nghị phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác chỉ đạo, tập huấn cán bộ làm công tác ủy thác. Tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra kiểm soát, thông tin tuyên truyền và triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt hoạt động, hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

 

Doanh số cho vay của NHCSXH trong quý I/2017 đạt 16.124 tỷ đồng, tạo điều kiện cho gần 605.000 lượt người nghèo và các đối tượng chính sách phát triển SXKD; góp phần hỗ trợ tạo việc làm cho gần 37.000 lao động, trong đó trên 650 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp trên 7.000 lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng trên 365.000 công trình cung cấp nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng trên 620 căn nhà ở cho hộ nghèo…

 

 

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác