Nghiệm thu đề tài “Cảnh báo, phòng ngừa rủi ro tín dụng trong hoạt động của NHCSXH”

07/04/2017
(VBSP News) Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học NHCSXH vừa tổ chức nghiệm thu Đề tài về “Cảnh báo, phòng ngừa rủi ro tín dụng trong hoạt động của NHCSXH” do Phó Giám đốc Ban Quản lý và xử lý nợ rủi ro NHCSXH Hoàng Xuân Trường làm Chủ nhiệm đề tài. Tham dự buổi nghiệm thu có Phó Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học NHCSXH Bùi Quang Vinh cùng các đồng chí Lãnh đạo NHCSXH; các Ủy viên Hội đồng nghiệm thu và đại diện các Ban CMNV tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo NHCSXH.
Phó Tổng Giám đốc Bùi Quang Vinh phát biểu và đánh giá cao đề tài

Phó Tổng Giám đốc Bùi Quang Vinh phát biểu và đánh giá cao đề tài

Mục đích của Đề tài “Cảnh báo, phòng ngừa rủi ro tín dụng trong hoạt động của NHCSXH” là nghiên cứu, xây dựng một số chỉ tiêu đánh giá, nhận biết và cảnh báo sớm rủi ro tín dụng từ đó đưa ra kiến nghị và một số giải pháp làm căn cứ để các nhà quản lý nghiên cứu, điều hành hoạt động của hệ thống trong quản lý rủi ro tín dụng.

Chủ nhiệm đề tài Hoàng Xuân Trường trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu

Chủ nhiệm đề tài Hoàng Xuân Trường trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu

Tại buổi nghiệm thu, nhóm nghiên cứu đã trình bày những nội dung chính của đề tài như: Cơ sở lý thuyết; phương pháp nghiên cứu; những vấn đề cơ bản về rủi ro tín dụng của NHCSXH và đề xuất một số kiến nghị đối với Chính phủ, NHNN và NHCSXH.

Đánh giá về những nội dung nghiên cứu trong đề tài, các ý kiến phản biện cho rằng: Rủi ro tín dụng luôn là mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý trong lĩnh vực ngân hàng, vì vậy, cần tập trung nghiên cứu các nội dung để phòng ngừa rủi ro trong hoạt động tín dụng. Đối với NHCSXH - một ngân hàng đặc thù của Chính phủ, thực hiện mục tiêu giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội, có mạng lưới hoạt động rộng khắp ở các vùng miền trong cả nước, khách hàng vay vốn là người nghèo và các đối tượng chính sách, vì thế cần xây dựng cơ chế cảnh báo, phòng ngừa rủi ro nhằm hỗ trợ cho cán bộ tác nghiệp tại cơ sở trong việc thu hồi vốn cho vay…

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Ghi nhận và đánh giá cao những nội dung trong đề tài đã được nhóm nghiên cứu trình bày, Phó Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học NHCSXH Bùi Quang Vinh cho rằng: Đây là đề tài nghiên cứu khoa học cấp TW được Hội đồng đánh giá cao. Là đề tài có ý nghĩa thực tiễn và phù hợp trong việc nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của NHCSXH. Nhóm nghiên cứu đã phân tích và đánh giá được những vấn đề cơ bản của rủi ro tín dụng, thực trạng công tác cảnh báo và phòng ngừa rủi ro tín dụng trong hoạt động của NHCSXH và đề xuất các giải pháp thực hiện. Kết quả nghiên cứu có thể làm cơ sở cho việc thực hiện phòng ngừa rủi ro cho hoạt động của NHCSXH.

Với những nghiên cứu phù hợp với tình hình phát triển NHCSXH trong thời gian tới, đề tài “Cảnh báo, phòng ngừa rủi ro tín dụng trong hoạt động của NHCSXH” đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Giỏi.

Hội đồng nghiệm thu chúc mừng nhóm nghiên cứu

Hội đồng nghiệm thu chúc mừng nhóm nghiên cứu

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác