Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII thành công tốt đẹp

09/03/2017
(VBSP News) Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, sáng 9/3, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã bế mạc, thành công tốt đẹp.
Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt Đại hội

Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt Đại hội

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự phiên bế mạc Đại hội.

Phát biểu với Đại hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao và cảm ơn sự đóng góp của các cấp Hội phụ nữ vào hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và của đất nước. Nhấn mạnh mọi hoạt động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đều phải dựa vào các tổ chức thành viên, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định vai trò tích cực của Hội LHPN Việt Nam trong các hoạt động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tin tưởng trong nhiệm kỳ mới, Hội LHPN tiếp tục phát huy sự đóng góp tích cực vào các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc.

Trên cơ sở tán thành với phương hướng, nhiệm vụ Đại hội đã xác định trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao việc Đại hội đã quyết định đến cuối nhiệm kỳ, phấn đấu hỗ trợ thành lập 300 hợp tác xã do phụ nữ quản lý là 1 trong 7 chỉ tiêu của nhiệm kỳ mới. Đây là điểm mới so với nhiệm kỳ XI và thể hiện sinh động sự gắn kết chặt chẽ trong hoạt động của Hội LHPN Việt Nam với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đại hội đã quyết định số lượng Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 171 ủy viên, tại Đại hội đã bầu 161 ủy viên, NHCSXH vinh dự có đồng chí Trần Lan Phương - Phó Tổng Giám đốc trúng cử vào Ban Chấp hành. Tại Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII đã thống nhất số lượng ủy viên Đoàn Chủ tịch là 33 ủy viên và đã bầu 31 ủy viên tại Hội nghị Ban Chấp hành khoá XII lần thứ 1.

Ban Chấp hành đã tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XI tiếp tục tái cử Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XII. Ban Chấp hành cũng đã bầu 4 Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam gồm các đồng chí: Bùi Thị Hòa, Trần Thị Hương, Hoàng Thị Ái Nhiên, Nguyễn Thị Tuyết.

VBSP News và TTXVN

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác