“Thể hiện rõ năng lực lãnh đạo của người đứng đầu đơn vị”

21/04/2017
(VBSP News) Đó là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên HĐQT NHCSXH - Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng tại Lễ tổng kết Khóa đào tạo cán bộ lãnh đạo và quy hoạch lãnh đạo chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh do Trung tâm đào tạo NHCSXH tổ chức.

 

Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo tại Lễ tổng kết

Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo tại Lễ tổng kết

Khóa đào tạo cán bộ lãnh đạo và quy hoạch lãnh đạo chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh diễn ra từ ngày 10 - 20/4/2017 cho 50 học viên là các Phó Giám đốc, Trưởng phòng CMNV chi nhánh cấp tỉnh, Giám đốc Phòng giao dịch cấp huyện thuộc 25 chi nhánh trên toàn quốc.
Tham gia Khóa đào tạo, các học viên được trang bị các kiến thức chuyên môn sâu và các kỹ năng cần thiết của người lãnh đạo, quản lý. Trong thời gian đào tạo, các học viên đã mạnh dạn đưa ra các kiến nghị đối với Ban lãnh đạo NHCSXH về các vấn đề cần nghiên cứu và điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện hoạt động tại địa phương. Đây cũng là dịp để các học viên trao đổi kinh nghiệm thực tiễn đã làm tại đơn vị.

IMG_5212

Phát biểu tại Lễ tổng kết, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đã tóm tắt nội dung cơ bản của các chuyên đề đào tạo, phân tích ý nghĩa, tầm quan trọng của mỗi chuyên đề, đặc biệt chuyên đề Chiến lược phát triển NHCSXH; phân tích, đánh giá kết quả huy động nguồn vốn địa phương, tăng trưởng dư nợ, chất lượng tín dụng của từng đơn vị mà mỗi học viên đang đảm nhận cương vị lãnh đạo. Qua đó, Tổng Giám đốc yêu cầu các học viên cần đổi mới tư duy, phương pháp làm việc để không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, góp phần tích cực vào việc thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân lực theo Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
“Đối tượng đào tạo lần này là các cán bộ lãnh đạo và nguồn quy hoạch lãnh đạo chi nhánh cấp tỉnh, vì vậy yêu cầu các học viên phải thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của mình tại đơn vị công tác”, Tổng Giám đốc nhấn mạnh.

Tin và ảnh Thành Tài

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác