Ban chấp hành Đảng bộ NHCSXH TW tổ chức Hội nghị Quý II/2017

30/05/2017
(VBSP News) Chiều 30/5, tại Hà Nội, Đảng bộ NHCSXH TW tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Quý II/2017 nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 dưới sự chủ trì của đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc.
Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Đảng ủy NHCSXH TW đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, các chủ trương, chính sách của Chính phủ và của NHNN về tín dụng chính sách xã hội, góp phần tích cực vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội. Nhờ kiểm soát tốt chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh của NHCSXH tiếp tục giảm mạnh và hiện ở mức 0,79% tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn chiếm 0,42% tổng dự nợ. Tổng nguồn vốn của NHCSXH đến 30/6/2017 ước đạt trên 176 nghìn tỷ đồng, tổng dư nợ ước đạt gần 167 nghìn tỷ đồng, tăng 9.460 tỷ đồng so với cuối năm 2016, với gần 7 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách đang còn dư nợ. Doanh số cho vay ước đạt 32.350 tỷ đồng, vốn tín dụng chính sách đã giúp cho trên 1,2 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách có vốn để sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần tạo việc làm cho gần 88 nghìn lao động, xây dựng trên 700 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giúp trên 15 nghìn lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn phục vụ học tập…

Song song với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy NHCSXH TW đã tập trung triển khai, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của TW và của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW. Tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đảng ủy chú trọng đến công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước tới cán bộ, đảng viên và người lao động; tích cực xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, thời gian qua Đảng ủy NHCSXH TW đã chủ động, tích cực làm việc với các Bộ ngành TW và cấp ủy, chính quyền địa phương các tỉnh, thành phố để phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị 40 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Quyết định 401 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch thực hiện Chỉ thị 40.

Bên cạnh đó, Đảng ủy NHCSXH TW đã lãnh đạo chuyên môn, phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ…

Đồng chí Dương Quyết Thắng (bên phải), Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW - Tổng Giám đốc tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Vui (bên trái), Phó Bí thư thường trực Đảng ủy NHCSXH TW được nghỉ theo chế độ của Nhà nước

Đồng chí Dương Quyết Thắng (bên phải), Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW - Tổng Giám đốc tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Vui (bên trái), Phó Bí thư thường trực Đảng ủy NHCSXH TW được nghỉ theo chế độ của Nhà nước

Trong 6 tháng cuối năm 2017, Đảng bộ NHCSXH TW lãnh đạo NHCSXH tiếp tục chỉ đạo chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 40 của Ban Bí thư và Quyết định 401 của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, chủ động khai thác, huy động các nguồn lực, tổ chức giải ngân, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách. Đẩy mạnh hơn nữa các giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của NHCSXH, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2017.

Về công tác xây dựng Đảng, tiếp tục tổ chức nghiêm cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết TW 5, 6 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giúp đỡ cộng đồng và tổ chức Hội thi nghiệp vụ giỏi, tài năng văn nghệ NHCSXH lần thứ 2 chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập NHCSXH.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW đã đánh giá cao các kết quả đạt được của Đảng bộ NHCSXH TW thời gian qua.  Đồng thời yêu cầu, năm 2017 mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động tại NHCSXH cần tập trung quan tâm và hướng các hoạt động về cơ sở, đặc biệt là hoạt động tại các Điểm giao dịch xã. Tăng cường toàn diện việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư. NHCSXH chỉ đạo chi nhánh các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ủy thác nguồn ngân sách đại phương qua NHCSXH để giải ngân cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách. Tổ chức tổng kết 15 năm hoạt động của NHCSXH, tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 khóa XII về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Nhân dịp này, Đảng ủy NHCSXH TW đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Vui, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy NHCSXH TW được nghỉ hưu theo chế độ của Nhà nước.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác