Đảng bộ NHCSXH TW triển khai nhiệm vụ năm 2017

23/02/2017
(VBSP News) Chiều 23/2/2017, tại Hà Nội, Đảng bộ NHCSXH TW tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Quý I/2017 nhằm tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 dưới sự chủ trì của đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc.
Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2016, Đảng bộ NHCSXH TW đã lãnh đạo đơn vị chủ động nắm bắt tình hình, thực hiện các giải pháp đồng bộ, tập trung nguồn lực đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn SXKD và khắc phục hậu quả thiên tai do rét đậm, rét hại ở các tỉnh miền núi phía Bắc, bão lũ, hạn hán ở miền Trung, Tây Nguyên, xâm nhập mặn ở ĐBSCL; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao; xây dựng Đảng bộ NHCSXH TW, các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh. Đến hết năm 2016, tổng nguồn vốn của NHCSXH đạt hơn 162 nghìn tỷ đồng; tổng dư nợ đạt trên 157 nghìn tỷ đồng, với gần 7 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách đang còn dư nợ.

Đảng bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị - xã hội, tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ và hiệu quả các giải pháp nhằm huy động nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu của hộ nghèo và các đối tượng chính sách; tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng tín dụng và các mặt hoạt động khác trong toàn hệ thống, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định an ninh - chính trị và xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được chú trọng quan tâm triển khai thực hiện. Cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của TW, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW, từ đó góp phần nâng cao nhận thức, giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và nhất trí thông qua dự thảo Báo cáo công tác kiểm tra giám sát năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Đảng bộ NHCSXH TW; dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017 của BCH Đảng bộ NHCSXH TW; dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và dự thảo chương trình công tác năm 2017 của BCH Đảng bộ.

Nhiệm vụ năm 2017 Đảng bộ NHCSXH TW tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng dư nợ tín dụng chính sách được Thủ tướng Chính phủ giao; phấn đấu 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp;tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; lãnh đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên NHCSXH TW làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quyên góp, ủng hộ các chương trình an sinh xã hội,…

Về công tác xây dựng Đảng kết nạp từ 20 đảng viên trở lên, có trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và 90% tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW - Tổng Giám đốc đề nghị Đảng bộ NHCSXH TW cần tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, trong đó quan tâm tổ chức quán triệt và triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của TW cũng như của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW và NHCSXH; đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên gắn với việc quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết TW4, khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; phối hợp với các cấp ủy địa phương thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và tập trung huy động mọi nguồn lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác