Đảng bộ NHCSXH TW tham dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII

18/07/2017
(VBSP News) Ngày 18/7/2017 tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 197 điểm cầu với gần 13.000 đại biểu. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm có các khách mời, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Ủy viên BCH Đảng bộ các doanh nghiệp thành viên. Tại điểm cầu NHCSXH, có hơn 400 đảng viên đến từ các Ban CMNV tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở giao dịch và chi nhánh NHCSXH TP. Hà Nội tập trung tham dự đầy đủ.
Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên BCH TW Đảng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng khóa XII

Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên BCH TW Đảng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng khóa XII

Tham dự Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên BCH TW Đảng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt các nội dung quan điểm cơ bản của Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Đồng chí nhấn mạnh các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; Về tiếp tục cơ cấu lại đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu NHCSXH

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu NHCSXH

Hội nghị cũng được nghe trình bày dự thảo chương trình hành động của Đảng ủy Khối DNTW thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước trong đó yêu cầu các doanh nghiệp thành viên rà soát thực trạng, xây dựng chương trình trọng tâm trọng điểm, có giải pháp khả thi cũng như lộ trình và phân công cụ thể trách nhiệm các đơn vị để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5.

Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên BCH TW Đảng - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên BCH TW Đảng - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Trình bày Nghị quyết của Đảng bộ Khối DNTW về “Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối DNTW” và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên BCH TW Đảng - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nêu rõ Hội nghị Trung ương 5 là Hội nghị dành thời gian gần như toàn bộ cho vấn đề kinh tế Việt Nam của khóa XII, thể hiện sự quan tâm, quyết liệt đổi mới của Đảng đối với việc xây dựng đất nước và một lần nữa khẳng định về việc xây dựng nền kinh tế của đất nước theo cơ chế thị trường và định hướng XHCN. Để triển khai tốt các Nghị quyết quan trọng, mỗi tổ chức đảng, mỗi đảng viên cần được học tập đầy đủ, xây dựng các chương trình hành động cụ thể. Các doanh nghiệp cần lấy hiệu quả kinh doanh làm cơ sở đánh giá, chủ động thực hiện cơ cấu lại đồng thời đảm bảo vẫn giữ được vai trò chủ đạo trong ngành nghề hoạt động được Nhà nước giao.

Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy NHCSXH TW - Phó Tổng Giám đốc quán triệt nhiệm vụ học tập, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 tại Đảng bộ NHCSXH TW

Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy NHCSXH TW - Phó Tổng Giám đốc quán triệt nhiệm vụ học tập, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 tại Đảng bộ NHCSXH TW

Kết thúc Hội nghị trực tuyến, tại điểm cầu NHCSXH, đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy NHCSXH TW - Phó Tổng Giám đốc NHCSXH đã yêu cầu cấp ủy, các tổ chức đoàn thể thuộc Đảng bộ cùng toàn thể các đảng viên tiếp tục nghiên cứu để nắm rõ các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, khóa XII; xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể của từng cá nhân, từng đơn vị để triển khai nhanh chóng, có hiệu quả Nghị quyết gắn với nhiệm vụ chuyên môn và phù hợp với Chiến lược phát triển của NHCSXH.

Hoàng Hà - Tuấn Ngọc thực hiện

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác