Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh NHCSXH TW lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022

10/07/2017
(VBSP News) Trong 2 ngày (08 và 09/7/2017) tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh NHCSXH TW đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022. 200 đoàn viên thanh niên tiêu biểu, đại diện cho 405 đoàn viên thanh niên đến từ 11 cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên NHCSXH TW đã về dự Đại hội.
Đồng chí Dương Quyết Thắng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Dương Quyết Thắng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc phát biểu tại Đại hội

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc NHCSXH; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư TW Đoàn - Ủy viên HĐQT NHCSXH; đồng chí  Nguyễn Trường Sơn - Phó Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp TW.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh NHCSXH TW là sự kiện chính trị đặc biệt, diễn ra trong không khí tuổi trẻ NHCSXH đang ra sức thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập NHCSXH, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Đại hội là diễn đàn nhằm phát huy sức trẻ, tinh thần đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo, xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên góp phần xây dựng NHCSXH phát triển ổn định, bền vững, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Những kết quả toàn diện từ nhận thức đến hành động

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017 vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy NHCSXH TW, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp TW, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ, tuổi trẻ NHCSXH TW đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn NHCSXH lần thứ III.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên, thanh niên được triển khai sâu rộng, bằng những hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, gắn với tình hình thực tế của đơn vị, nhiệm kỳ vừa qua gần 2.000 lượt đoàn viên thanh niên đã tham gia 7 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, của Đoàn; 400 lượt đoàn viên tham gia các hoạt động ngoại khóa tìm hiểu truyền thống vẻ vang của dân tộc thông qua các hoạt động về nguồn, tri ân các anh hùng liệt sĩ, đền ơn đáp nghĩa…

Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, đào tạo, bồi dưỡng giới thiệu các quần chúng ưu tú tạo đội ngũ kế cận. Trong nhiệm kỳ đã giới thiệu 170 đoàn viên ưu tú, trong đó 96 đoàn viên đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” đã tạo môi trường bồi dưỡng, phát huy vai trò sáng tạo, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Đã có 25 đề tài nghiên cứu khoa học, 112 sáng kiến có sự tham gia của lực lượng thanh niên góp phần khẳng định tính hiệu quả của phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” theo phương châm “Ở đâu có thanh niên và tổ chức Đoàn, ở đó có hoạt động sáng tạo”; 100 lượt đoàn viên xung kích, tình nguyện đi công tác hỗ trợ tăng cường tại chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố; đảm nhận, gắn biển các công trình, phần việc với 05 công trình cấp Đoàn khối, 25 công trình cấp NHCSXH, 50 công trình cấp cơ sở.

Phong trào tuổi trẻ chung tay vì cuộc sống cộng đồng đã có nhiều phần việc ý nghĩa được thực hiện như: giúp đỡ 220 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, 650 gia đình chính sách và hộ nghèo với tổng giá trị hoạt động tình nguyện trên 900 triệu đồng; tình nguyện hiến 374 đơn vị máu…

Các phong trào phát động và phần việc thanh niên đảm nhận đã bước đầu có tính lan tỏa, gắn kết, thu hút được sự tham gia nhiệt tình của đoàn viên thanh niên, thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo, tạo sự chuyển biến trong hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị. Từ thực tiễn hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên đã xuất hiện những tấm gương sáng trong học tập, lao động, góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng NHCSXH phat triển bền vững.

“Thi đua học tập, lao động, sáng tạo, xung kích, tình  nguyện”

Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ NHCSXH thi đua học tập, lao động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện vì sự phát triển bền vững của NHCSXH”, đội ngũ cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên NHCSXH TW đã và đang thể hiện mong muốn hướng tới một nhiệm kỳ mới với nhiều chương trình và hoạt động có ý nghĩa, hiệu quả hơn nữa, góp phần xây dựng NHCSXH phát triển bền vững.

Đồng chí Đoàn Trung Thành - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh NHCSXH TW khóa III thông qua mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đồng chí Đoàn Trung Thành - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh NHCSXH TW khóa III thông qua mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đại hội đã thống nhất đề ra các mục tiêu phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên được học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Đoàn và lãnh đạo NHCSXH; 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn; 100% đoàn viên đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 10% trở lên đoàn viên đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” hàng năm, 50 đề tài, sáng kiến, giải pháp học tập, lao động và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; 100% cơ sở Đoàn tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả việc học tập và làm tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức 02 cuộc “Hành trình về nguồn” cho cán bộ Đoàn viên NHCSXH TW; 08 công trình thanh niên cấp Khối Doanh nghiệp TW, 20 công trình, phần việc thanh niên cấp Đoàn NHCSXH, 50 công trình phần việc thanh niên cấp cơ sở, xây dựng ít nhất 5 mô hình Phòng/Quầy giao dịch thanh niên kiểu mẫu; có trên 75%  tổng số cơ sở Đoàn trực thuộc thuộc loại Đoàn viên cơ sở vững mạnh, không có cơ sở Đoàn yếu kém; phấn đấu 100 đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nap; thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội là 400 triệu đồng/năm; tổ chức tham gia hiến máu tình nguyện phấn đấu được 300 đơn vị máu; hằng năm 100% cán bộ Đoàn được tập huân nghiệp vụ; 100% các chi đoàn thực hiện tốt chương trình rèn luyện Đoàn viên.

Đồng thời bám sát định hướng phát triển NHCSXH đến năm 2020, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy để xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế tại đơn vị; Xây dựng thế hệ đoàn viên NHCSXH giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp. Tạo bước chuyển biến mới về chất lượng tổ chức, đặc biệt là chất lượng cán bộ cơ sở. Nâng cao sức hấp dẫn của phong trào thanh niên, khơi dậy tinh thần tự giác của thanh niên NHCSXH TW trong tham gia các hoạt động của Đoàn. Tích cực chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của thanh niên, khuyến khích thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại, tổ chức các phong trào hành động thiết thực góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của NHCSXH; phát huy tối đa tiềm năng của tuổi trẻ vì sự phát triển bền vững của NHCSXH. Nâng cao vị thế của tổ chức Đoàn Thanh niên NHCSXH TW trong hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp TW.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”; Đẩy mạnh việc thực hiện 02 phong trào hành động cách mạng “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”, tăng cường sức hấp dẫn của các phong trào và hoạt động; đổi mới nội dung sinh hoạt theo hướng linh hoạt phù hợp với điều kiện công tác và học tập của Đoàn viên thanh niên; đảm bảo phương châm gắn công tác Đoàn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của NHCSXH.

Quang cảnh Đại hội

Quang cảnh Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng ghi nhận những thành tích mà Đoàn Thanh niên NHCSXH TW đã đạt được trong nhiệm kỳ III (2012 - 2017). Đồng thời, nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới, Đoàn Thanh niên phải nghiêm túc, quyết liệt khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đại hội đã thẳng thắn chỉ ra; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên, làm cho mỗi Đoàn viên thanh niên hiểu rõ lịch sử hình thành và phát triển NHCSXH để Đoàn viên thanh niên thêm gắm bó với ngành, đồng thời tuyên truyền tích cực về chính sách tín dụng ưu đãi, về hoạt động của NHCSXH; bám sát nhiệm vụ của Đoàn cấp trên và Đảng bộ NHCSXH TW rà soát, xây dựng các chỉ tiêu hoạt động phù hợp với thực tiễn; phát huy hơn nữa tinh thần xung kích, chủ động trong xây dựng và thực hiện các chương trình, phần việc thanh niên; triển khai có hiệu quả công tác Đoàn, phong trào Đoàn gắn với nhiệm vụ chính trị; chủ động nghiên cứu, xây dựng và thực hiện các phong trào nhằm tạo dựng nguồn lực cho hoạt động Đoàn. Không ngừng củng cố xây dựng tổ chức Đoàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng. Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng cũng yêu cầu mỗi một đoàn viên thanh niên phải thực sự nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, không ngừng tu dưỡng đạo đức lối sống, tác phong nghề nghiệp, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là “cánh tay phải của Đảng”, xây dựng lực lượng cán bộ kế cận cho tương lai phát triển bền vững của NHCSXH.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, các đại biểu đã bầu 19 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh NHCSXH TW lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Đại hội cũng đã nhất trí bầu 06 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đoàn Khối Doanh nghiệp TW, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên NHCSXH TW nhiệm kỳ 2017 - 2022

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên NHCSXH TW nhiệm kỳ 2017 - 2022 

Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW - Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng và Bí thư TW Đoàn Nguyễn Anh Tuấn chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên NHCSXH TW nhiệm kỳ 2017 - 2022

Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW - Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng và Bí thư TW Đoàn Nguyễn Anh Tuấn chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên NHCSXH TW nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tại Đại hội, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn khối Doanh nghiệp TW đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2012 - 2017 và tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho một số cán bộ lãnh đạo đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thanh niên và phong trào Đoàn tại NHCSXH TW.

Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW - Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng và Bí thư TW Đoàn Nguyễn Anh Tuấn tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn cho Đoàn Thanh niên NHCSXH TW nhiệm kỳ 2012 - 2017

Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW - Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng và Bí thư TW Đoàn Nguyễn Anh Tuấn tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn cho Đoàn Thanh niên NHCSXH TW nhiệm kỳ 2012 - 2017

4 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Đoàn Thanh niên vinh dự nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

4 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Đoàn Thanh niên vinh dự nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

IMG_3811

 IMG_3800 (1)

IMG_3817

14 tập thể và 21 cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn Khối Doanh nghiệp TW

14 tập thể và 21 cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn Khối Doanh nghiệp TW

Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” được trao tặng cho 18 đồng chí lãnh đạo Ban CMNV tại Hội sở chính, Trung tâm CNTT, Trung tâm Đào tạo, Sở giao dịch và chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội

Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” được trao tặng cho 18 đồng chí lãnh đạo Ban CMNV tại Hội sở chính, Trung tâm CNTT, Trung tâm Đào tạo, Sở giao dịch và chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội 

Nhóm PV thực hiện

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác