Tăng trưởng gắn với bảo đảm chất lượng tín dụng

08/07/2017
(VBSP News) Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc đối với hoạt động của hệ thống NHCSXH tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017 vừa diễn ra sáng nay (08/7).
Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đến dự Hội nghị có đồng chí Phạm Quang Hà - Phó Vụ trưởng Vụ 4 Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Bình - Chuyên viên chính Vụ Công chức - Viên chức Bộ Nội vụ; Đào Thị Minh Hường - Phó Trưởng phòng TCCB - Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW.

IMG_3107a

 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Bảo, Uỷ viên HĐQT - Trưởng Ban Kiểm soát; các Phó Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Công đoàn; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng; Giám đốc, Phó Giám đốc các Ban CMNV tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin và Sở giao dịch; Giám đốc Ban KTKSNB khu vực miền Nam; Giám đốc cơ sở đào tạo khu vực miền Nam; Giám đốc, Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ 63 chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố.

Các đại biểu dự Hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị

 

Hoàn thành 71% kế hoạch tăng trưởng

Trong 6 tháng đầu năm 2017, NHCSXH đã bám sát các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thống đốc NHNN Việt Nam và Nghị quyết HĐQT, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, chỉ đạo điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Nguồn vốn đã đáp ứng kịp thời nhu cầu giải ngân các chương trình tín dụng chính sách, công tác củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng được chú trọng; các công tác kiểm tra, tổ chức cán bộ, đào tạo, kế toán và quản lý tài chính, truyền thông, văn phòng, đơn giản hóa thủ tục hành chính được quan tâm thực hiện tốt. 

Phó Tổng Giám đốc Trần Lan Phương báo cáo kết quả hoạt động NHCSXH 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm

Phó Tổng Giám đốc Trần Lan Phương báo cáo kết quả hoạt động NHCSXH 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm

 

Đến ngày 30/6/2017, tổng nguồn vốn đạt trên 173 nghìn tỷ đồng, tăng 13.816 tỷ đồng so với cuối năm 2016. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác từ địa phương đạt 8.112 tỷ đồng, chiếm 4,6% tổng nguồn vốn; huy động vốn của các tổ chức kinh tế, cá nhân và dân cư là 8.335 tỷ đồng, tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn 6.101 tỷ đồng.

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đến nay đạt 166.426 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cuối năm 2016; trong đó, dư nợ tín dụng thực hiện theo chỉ tiêu kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đạt 148.960 tỷ đồng, hoàn thành 71% kế hoạch, với gần 6,8 triệu người nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ, dư nợ bình quân 25 triệu đồng/hộ.

Chất lượng tín dụng chính sách không ngừng được củng cố, nâng cao. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh hiện nay chỉ chiếm 0,82% tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,43%.

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Lý trình bày báo cáo hoạt động tín dụng và công tác quản lý - xử lý nợ rủi ro trong 6 tháng qua

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Lý trình bày báo cáo hoạt động tín dụng và công tác quản lý - xử lý nợ rủi ro trong 6 tháng qua

Trong 6 tháng đầu năm 2017, các đơn vị tiếp tục tích cực triển khai tốt Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch triển khai 401 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Các tỉnh, thành phố trong cả nước đã quan tâm hỗ trợ NHCSXH trụ sở, phương tiện, trang thiết bị làm việc và nguồn vốn từ ngân sách địa phương để ủy thác cho vay sang NHCSXH. Nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay trên địa bàn kể từ khi có Chỉ thị đạt 4.221 tỷ đồng và riêng trong 6 tháng đầu năm 2017 tăng gần 1.329 tỷ đồng so với cuối năm 2016.

Doanh số cho vay trong 6 tháng đầu năm đạt hơn 31 nghìn tỷ đồng với gần 1,2 triệu lượt người nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn. Vốn tín dụng chính sách góp phần hỗ trợ và tạo việc làm cho trên 105 nghìn lao động, trong đó gần 1,5 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp gần 11,8 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng trên 714 nghìn công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng gần 9,6 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo…

Nỗ lực bảo đảm cả chất và lượng

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn hệ thống đã bám sát các chỉ đạo, định hướng, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao trước những khó khăn, thách thức trong những tháng đầu năm.

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Để hoàn thành kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao, Tổng Giám đốc yêu cầu các chi nhánh chủ động khai thác, huy động nguồn lực từ địa phương để bổ sung vốn cho vay các đối tượng trên địa bàn; Tiếp tục tham mưu cho các cấp, các ngành tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 401 của Thủ tướng Chính phủ, trọng tâm tham mưu cấp bổ sung vốn điều lệ, vốn cho vay các chương trình tín dụng chính sách và nguồn vốn ủy thác; Phối hợp với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn rà soát, thống kê nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách để xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2018, tham mưu cho HĐND bố trí nguồn lực hỗ trợ; Cùng với đó, tổ chức giải ngân kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng theo kế hoạch được giao năm 2017.

Nhấn mạnh về nhiệm vụ kiểm soát, bảo đảm chất lượng tín dụng, Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung chỉ đạo việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng trong toàn hệ thống, đặc biệt đối với các chi nhánh có chất lượng tín dụng còn thấp, chưa ổn định cần thực hiện tốt việc thu hồi các khoản nợ đến hạn, nợ quá hạn, lãi tồn đọng; Tăng cường công tác củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, nghiêm túc thực hiện lịch giao dịch tại xã; Thực hiện tốt công tác quản lý và xử lý nợ rủi ro; Tiếp tục thực hiện chương trình kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề và phúc tra các chi nhánh tỉnh, thành phố.

Cuối cùng, Tổng Giám đốc lưu ý các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các chính sách tín dụng của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác do NHCSXH thực hiện; Chủ động tham mưu UBND, Trưởng Ban đại diện HĐQT tổ chức tổng kết 15 năm hoạt động của NHCSXH; Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm 2017, đánh giá khen thưởng kịp thời để động viên, khích lệ cán bộ phát huy năng lực, trí tuệ và sự sáng tạo.

Nhân dịp này, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng NHCSXH công bố các Quyết định khen thưởng của Tổng Giám đốc đối với các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017. 

Tổng Giám đốc chúc mừng và trao tặng Cờ cho 16 chi nhánh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2017

Tổng Giám đốc chúc mừng và trao tặng Cờ cho 16 chi nhánh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2017

16 chi nhánh có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác tham mưu huy động nguồn vốn ủy thác đầu tư tại địa phương trong Quý II, 6 tháng đầu năm 2017

16 chi nhánh có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác tham mưu huy động nguồn vốn ủy thác đầu tư tại địa phương trong Quý II, 6 tháng đầu năm 2017

Các Phòng giao dịch NHCSXH đã có thành tích trong công tác tham mưu huy động nguồn vốn ủy thác đầu tư tại địa phương trên địa bàn cấp huyện 6 tháng đầu năm 2017 vinh dự nhận Giấy khen của Tổng Giám đốc

Các Phòng giao dịch NHCSXH đã có thành tích trong công tác tham mưu huy động nguồn vốn ủy thác đầu tư tại địa phương trên địa bàn cấp huyện 6 tháng đầu năm 2017 vinh dự nhận Giấy khen của Tổng Giám đốc

7 Phòng giao dịch đã có chất lượng tín dụng tốt và giữ vững ổn định trong 6 tháng đầu năm 2017 vinh dự nhận Giấy khen của Tổng Giám đốc

7 Phòng giao dịch đã giữ vững ổn định chất lượng tín dụng tốt trong Quý 2 năm 2017 vinh dự nhận Giấy khen của Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc chúc mừng và ghi nhận những thành tích đóng góp của đồng chí Nguyễn Đức Vui - nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy NHCSXH TW sau một thời gian công tác, cống hiến cho ngành, đến nay đã được nghỉ chế độ

Tổng Giám đốc chúc mừng và ghi nhận những thành tích đóng góp của đồng chí Nguyễn Đức Vui - nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy NHCSXH TW sau một thời gian công tác, cống hiến cho ngành, đến nay đã được nghỉ chế độ

 

Trần Trang - Tuấn Ngọc thực hiện

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác