Bế giảng lớp đào tạo cán bộ lãnh đạo và quy hoạch lãnh đạo chi nhánh cấp tỉnh

13/07/2017
(VBSP News) Ngày 13/7/2017, Trung tâm Đào tạo đã tổ chức thành công Lễ tổng kết Khóa đào tạo cho cán bộ lãnh đạo và quy hoạch lãnh đạo Chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh. Đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc đã tới dự và chỉ đạo buổi Lễ.
Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo tại Lễ tổng kết

Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo tại Lễ tổng kết

Khóa đào tạo cán bộ lãnh đạo và quy hoạch lãnh đạo chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh diễn ra từ ngày 04 - 13/7/2017 cho 50 học viên là Phó Giám đốc chi nhánh, Trưởng, Phó phòng CMNV chi nhánh cấp tỉnh và Giám đốc Phòng giao dịch cấp huyện đến từ 32 chi nhánh tỉnh, thành phố. Tham gia khóa đào tạo, các học viên được trang bị các kiến thức chuyên môn sâu và các kỹ năng cần thiết của người lãnh đạo, quản lý. Để đánh giá năng lực thực sự của từng học viên và đảm bảo khóa học có chất lượng. Sau khoá học, các học viên đều viết bài thu hoạch. Từ kiến thức đã học, học viên liên hệ với thực tế để làm rõ hơn, đưa ra giải pháp và kiến nghị để thực hiện tốt hơn tại nơi mình công tác. Đa số các học viên gắn bài học với công tác chuyên môn của mình đang phụ trách nên các bài thu hoạch có số liệu và tình hình thuyết phục.
Kết thúc khóa học, căn cứ quá trình học tập và kết quả học tập của học viên, Trung tâm đào tạo NHCSXH cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho 50 học viên với 9 học viên xếp loại Giỏi và 41 học viên xếp loại Khá.

IMG_1976-(2)

Phát biểu tại Lễ tổng kết, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đã tóm tắt nội dung cơ bản của các chuyên đề đào tạo, phân tích, đánh giá tầm quan trọng của mỗi chuyên đề, đặc biệt chuyên đề Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phân tích chất lượng tín dụng cũng như đánh giá kết quả huy động nguồn vốn địa phương tại mỗi đơn vị. Qua đó, Tổng Giám đốc yêu cầu các học viên cần đổi mới tư duy, phương pháp làm việc để không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Đối với kết quả của Khóa đào tạo, Tổng Giám đốc nhấn mạnh: Thông qua kết quả bài thu hoạch, các học viên có thể tự nhìn nhận, đánh giá năng lực trong công tác quản lý, điều hành của mình. Theo đó, Tổng Giám đốc yêu cầu các học viên nghiêm túc tiếp thu được những ý kiến chỉ đạo của Ban lãnh đạo NHCSXH để kịp thời triển khai, thực hiện, chỉnh sửa những thiếu sót tại đơn vị công tác của mình.

Tin và ảnh Phan Anh

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác