Công đoàn NHCSXH sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội IV

23/09/2020
(VBSP News) Sáng nay (22/9), tại Hội sở chính, Công đoàn NHCSXH tổ chức hội nghị trực tuyến lần thứ 6 BCH Công đoàn và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn NHCSXH. Tới dự và phát biểu có đồng chí Bùi Quang Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Phó Tổng Giám đốc.
Đồng chí Bùi Quang Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Phó Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Bùi Quang Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Phó Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Công đoàn NHCSXH Đoàn Văn Khải nhấn mạnh: Trong thành công chung của hoạt động NHCSXH, có sự đóng góp quan trọng của hệ thống Công đoàn trong việc tạo động lực, khí thế thi đua cho mỗi cán bộ, nhân viên, người lao động trong toàn hệ thống nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Hội nghị hôm nay nhằm đánh giá kết quả nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn NHCSXH và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nửa cuối nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Chủ tịch Công đoàn NHCSXH Đoàn Văn Khải khai mạc Hội nghị

Chủ tịch Công đoàn NHCSXH Đoàn Văn Khải khai mạc Hội nghị

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Công đoàn NHCSXH Nguyễn Hoàng Phương cho biết, tổng nguồn vốn hoạt động của NHCSXH đến 31/8/2020 đạt 226.560 tỷ đồng, tăng 50.730 tỷ đồng (28,9%) so với 31/12/2017; tổng dư nợ đạt 219.565 tỷ đồng, tăng 47.776 tỷ đồng so với 31/12/2017 (27,8%) với trên 6,5 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang còn dư nợ. Nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm tỷ lệ 0,7% tổng dư nợ. Vốn tín dụng đã giúp cho trên 1.050 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn để SXKD, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần tạo việc làm cho trên 180 nghìn lao động, xây dựng trên 620 nghìn công trình NS&VSMTNT, giúp gần 8.500 lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập…

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu

Với những giải pháp đồng bộ về nâng cao chất lượng hoạt động, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị quyết liệt, xử lý kịp thời các vướng mắc trong hoạt động cùng với sự đồng lòng của mỗi cán bộ trong hệ thống, trong nửa nhiệm kỳ qua NHCSXH đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Chính phủ giao, góp phần tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. 

Bên cạnh việc thực hiện tốt chuyên môn, trong nửa nhiệm kỳ qua, Công đoàn NHCSXH đã phối hợp với chuyên môn tích cực, chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ, Thống đốc NHNN, HĐQT NHCSXH. Đặc biệt là tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Nghị quyết 20-NQ/TW của BCH Trung ương khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao; thăm, tặng quà quân và dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1; các hoạt động ngày Thương binh liệt sĩ 27/7…

Với khẩu hiệu hành động “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”, các cấp Công đoàn trong hệ thống đã làm tốt tuyên truyền đến cán bộ, viên chức và người lao động tầm quan trọng của việc học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, hướng đến mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả.Từ những thành tích trong hoạt động, các cấp Công đoàn NHCSXH vinh dự được Tổng Liên đoàn LĐVN tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể; 2 tập thể và 30 cá nhân được Tổng Liên đoàn LĐVN tặng Bằng khen; 2 cá nhân được xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”; 44 tập thể và 206 cá nhân được Công đoàn NHVN tặng Cờ, Bằng khen; 563 tập thể, 1.475 cá nhân được Công đoàn NHCSXH, Tổng Giám đốc NHCSXH tặng Giấy khen; 72 tập thể, 154 cá nhân được các cấp tại địa phương ghi nhận và tặng Bằng khen...

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Công đoàn NHCSXH đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và triển khai hoạt động tới các cấp công đoàn phù hợp. Chủ động, kịp thời kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng chống dịch và tuyên truyền để cán bộ, viên chức và người lao động nâng cao hiểu biết về phòng, chống dịch, phát động toàn hệ thống tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 và hạn hán xâm nhập mặn tại các tỉnh ĐBSCL.

Báo cáo cũng nêu rõ, trong nửa cuối nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn NHCSXH tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục đến cán bộ, viên chức và người lao động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng và của NHCSXH; giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, chấp hành kỷ cương và thực hiện các quy định của NHCSXH; tổ chức các phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “đoàn viên Công đoàn, người lao động NHCSXH giỏi chuyên môn và lao động an toàn”; động viên, khuyến khích người lao động có nhiều giải pháp sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn công việc, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc…

Các đại biểu tham dự hội nghị tại các điểm cầu cũng đã thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào dự thảo các báo cáo. Ý kiến của các đại biểu đều thể hiện sự nhất trí cao với nội dung đã được tổng hợp tại báo cáo.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Quang Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW - Phó Tổng Giám đốc đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Công đoàn NHCSXH thời gian qua. Trong nửa nhiệm kỳ qua, tổ chức Công đoàn đã bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội IV của Công đoàn NHCSXH. Hoạt động hiệu quả của Công đoàn đã góp phần tích cực cùng chuyên môn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW cũng lưu ý và chỉ ra một số mặt còn tồn tại như công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nội dung đối thoại với người lao động, các phong trào thi đua và việc kiện toàn cán bộ làm công tác Công đoàn tại một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến kết quả hoạt động Công đoàn chưa tốt.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW đề nghị BCH Công đoàn NHCSXH khóa IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 nghiêm túc rút kinh nghiệm và sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế để cùng hệ thống NHCSXH thực hiện tốt các nhiệm vụ được Chính phủ giao năm 2020 và những năm tiếp theo.

PV

Các tin bài khác