Công đoàn Ngân hàng Việt Nam biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2011 - 2013

19/06/2014
(VBSP News) Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) long trọng tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến ngành Ngân hàng giai đoạn 2011 - 2013.
Lãnh đạo NHNN Việt Nam và các Bộ, ngành chúc mừng 85 gương điển hình tiên tiến ngành Ngân hàng giai đoạn 2011 - 2013

Lãnh đạo NHNN Việt Nam và các Bộ, ngành chúc mừng 85 gương điển hình tiên tiến ngành Ngân hàng giai đoạn 2011 - 2013

Dự Hội nghị có Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Văn Bình; Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Liên; Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Duy Việt; Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng; Phó Thống đốc NHNN, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Đồng Tiến; Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Phước Thanh.

Đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị trực thuộc Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Dân vận Trung ương, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương; các Công đoàn ngành Trung ương: Công đoàn Bưu điện, Công thương, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, LĐLĐ thành phố Hà Nội, lãnh đạo các Ban của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Đại diện Đảng uỷ, Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương; lãnh đạo các đơn vị, Vụ, Cục trực thuộc NHNN, lãnh đạo NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố; đại diện Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc các NHTM, NHCSXH, Ngân hàng Hợp tác xã, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; các Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam và 85 cá nhân điển hình tiên tiến ngành Ngân hàng giai đoạn 2011 - 2013.

Các đại biểu dự Hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Đồng Tiến nhấn mạnh: Trải qua 63 năm xây dựng và phát triển, cùng với quá trình đổi mới và đi lên của đất nước, đến nay ngành Ngân hàng Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ, xứng đáng với vai trò là huyết mạch của nền kinh tế, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu điều hành chính sách tiền tệ và chỉ đạo hoạt động ngân hàng. Thấm nhuần các quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, NHNN và Công đoàn Ngân hàng Việt Nam thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng.

Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến phát biểu khai mạc Hội nghị

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Đồng Tiến phát biểu khai mạc Hội nghị

Qua các phong trào thi đua, công nhân viên chức và người lao động ngành Ngân hàng cùng nhau nỗ lực vươn lên, đoàn kết một lòng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, ngành Ngân hàng tiếp tục đổi mới hoạt động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát triển hệ thống Ngân hàng Việt Nam hiệu quả, an toàn, hội nhập quốc tế thành công. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến… Hội nghị này sẽ góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công nhân viên chức lao động phát triển mạnh mẽ với khí thế mới, tinh thần mới, thực sự trở thành động lực to lớn cổ vũ cán bộ vươn lên lập nhiều thành tích.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Văn Tân đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả các phong trào thi đua của ngành Ngân hàng giai đoạn 2011 - 2013. Với khẩu hiệu “Phát huy trí tuệ của toàn Ngành, đưa hoạt động ngân hàng phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững”.

Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Văn Tân trình bày báo cáo tại Hội nghị

Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Văn Tân trình bày báo cáo tại Hội nghị

Dưới sự chỉ đạo của NHNN, của Tổng LĐLĐ Việt Nam, trong những năm qua, các cấp công đoàn trong toàn Ngành đã phối hợp với các cấp ủy Đảng, chuyên môn đồng cấp tích cực chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, bám sát với mục tiêu định hướng của Ngành, của Tổng LĐLĐ Việt Nam các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh của từng đơn vị trong từng năm, từng giai đoạn cụ thể, nhiều hình thức phát động thi đua được đổi mới, nhiều phương pháp, cách làm hay được áp dụng đã thu được kết quả đáng khích lệ.

Phong trào thi đua của công nhân, viên chức và người lao động trong hệ thống NHNN đã góp phần hoàn thiện thể chế về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng phù hợp với chuẩn mực quốc tế và điều kiện thực tiễn của nền kinh tế nước ta, tạo môi trường hoạt động lành mạnh, an toàn và hiệu quả đối với các TCTD. Tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra, giám sát, kiểm soát, kiểm toán nội bộ, đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng.

Phong trào thi đua yêu nước của công nhân, viên chức và người lao động các TCTD với phong trào “Phát triển các mục tiêu kinh doanh hằng năm”, thi đua “Đẩy mạnh công tác huy động vốn, phát triển các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng”, thi đua “Cán bộ ngân hàng đạo đức tốt, nghiệp vụ giỏi, đoàn kết hoàn thành nhiệm vụ được giao” đã góp phần thực hiện có hiệu quả công tác huy động nguồn vốn, cho vay phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng. Phát triển mở rộng hệ thống dịch vụ ngân hàng đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế. Phát triển các tiện ích ngân hàng mới, hiện đại, nâng cao năng lực quản trị điều hành, quản trị rủi ro, quản trị nguồn nhân lực.

Phong trào thi đua yêu nước trong khối đào tạo với nhiều hoạt động phong phú đã thu hút được đông đảo giáo viên và sinh viên tham gia, như tổ chức các buổi hội thảo khoa học nhằm định hướng và hướng dẫn sinh viên về công tác nghiên cứu khoa học. Đây là động lực để thúc đẩy đổi mới nhận thức tư duy dạy và học theo phương pháp mới, công nghệ mới.

Tổng kết qua các năm, cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động toàn Ngành đã tổ chức phát động 756 đợt thi đua, có trên 265 công trình, sản phẩm, dịch vụ ngân hàng chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và của Ngành; có trên 7524 sáng kiến cấp cơ sở; 1530 sáng kiến cấp Bộ, ngành; trên 30 sáng kiến cấp Nhà nước…

Qua các phong trào thi đua, công nhân, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng đã khẳng định bản lĩnh vững vàng, tài trí sáng tạo, vươn lên làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại, trong việc điều hành chính sách tiền tệ, trong các hoạt động ngân hàng. Sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công chức, viên chức ngành Ngân hàng đã đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Với những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đã được Nhà nước, Chính phủ, Thống đốc NHNN, Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng các Bộ, ban, ngành, đoàn thể biểu dương và khen thưởng.

Từ nay đến cuối năm 2014, trong bối cảnh tình hình dự báo kinh tế thế giới còn diễn biến phức tạp, kinh tế trong nước còn có những khó khăn và thách thức, Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động toàn Ngành tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo và ý thức trách nhiệm, tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh của từng đơn vị và toàn Ngành, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - chính trị của đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Hội nghị đã biểu dương 85 cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua giai đoạn 2011 - 2013, đại diện cho gần 218 nghìn công nhân, viên chức và người lao động được bầu chọn, suy tôn từ 891 đơn vị cơ sở của 9 công đoàn cấp trên cơ sở; 81 công đoàn cơ sở thuộc hệ thống Ngân hàng Việt Nam.

Các đại biểu về dự Hội nghị

Các điển hình tiên tiến về dự Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng các điển hình tiên tiến, mong rằng các điển hình tiên tiến tiếp tục có những đóng góp cho đơn vị và cho Ngành. Bên cạnh đó, đồng chí đánh giá cao Công đoàn ngành Ngân hàng trong việc tổ chức và triển khai các phong trào thi đua, phát hiện và biểu dương các điển hình tiên tiến và mong rằng những gương người tốt việc tốt trong cán bộ, công nhân viên chức lao động cũng như phong trào thi đua yêu nước do tổ chức công đoàn tổ chức cần được tiếp tục duy trì và nhân rộng để mọi người cùng học tập, làm theo.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng phát biểu

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng phát biểu

Tại Hội nghị, thay mặt Ban cán sự Đảng, Ban lãnh đạo NHNN, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng - Thống đốc NHNN ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các điển hình tiên tiến; đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của Công đoàn ngành Ngân hàng trong thời gian qua trên các mặt hoạt động. Thống đốc mong rằng thời gian tới, các điển hình tiên tiến tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, đồng thời có nhiều đóng góp hơn nữa cho ngành Ngân hàng, góp phần vào phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động cả nước, đồng thời tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội.

Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình phát biểu

Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình phát biểu

Với truyền thống hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển của ngành Ngân hàng và hơn 20 năm phát triển của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Đồng Tiến kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động toàn Ngành, phát huy truyền thống vẻ vang, nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo và ý thức trách nhiệm, tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước với khí thế mới, tinh thần mới, quyết tâm mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng cá nhân, đơn vị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của toàn Ngành.

Phó Thống đốc cũng tin tưởng Hội nghị biểu dương hôm nay sẽ thực sự trở thành động lực cổ vũ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động vươn lên lập nhiều thành tích mới và sẽ có nhiều cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động được biểu dương, tôn vinh trong những Hội nghị tiếp theo.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã phát động đến toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng cùng hướng về biển đảo quê hương Hoàng Sa, Trường Sa, đóng góp phần công sức nhỏ bé cùng nhân dân cả nước ủng hộ cho lực lượng chấp pháp, ngư dân đang ngày đêm canh giữ, bám trụ, khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc ta.

8

Trong tổng số 85 cá nhân điển hình tiên tiến, hệ thống NHCSXH vinh dự có 5 đồng chí được biểu dương, bao gồm:

1. Nguyễn Thị Liên - Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Hưng Yên.

2. Nguyễn Thị Lô - Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Hải Dương.

3. Nguyễn Hồng Thao - Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Thọ.

4. Nguyễn Hữu Lướng - Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Bình.

5. Nguyễn Tử Ân - Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk.

9

Các cá nhân điển hình tiên tiến của NHCSXH được Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Đồng Tiến và Nguyễn Phước Thanh biểu dương

Các cá nhân điển hình tiên tiến của NHCSXH được vinh danh

11

12

13

14

15

 

Danh sách 85 cá nhân điển hình tiên tiến ngành  Ngân hàng giai đoạn 2011 - 2013

Việt Hải

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác