Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW chuẩn y kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCSXHTW lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025

04/09/2020
(VBSP News) Sáng ngày 04/9, tại Hà Nội, Đảng ủy NHCSXH TW tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW chuẩn y kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCSXH TW lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Dương Quyết Thắng, Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Uỷ viên HĐQT - Tổng Giám đốc chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Giám đốc Ban Tổ chức cán bộ NHCSXH đã công bố Quyết định của Ban thường vụ Đảng ủy Khối DNTW về việc chuẩn y BCH Đảng bộ NHCSXHTW lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 25 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 7 đồng chí; chuẩn y Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW đối với đồng chí Dương Quyết Thắng, Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc; Phó Bí thư Đảng ủy đối với đồng chí Bùi Quang Vinh - Phó Tổng Giám đốc NHCSXH; chuẩn y Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy; Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy đối với đồng chí Nguyễn Mạnh Tú - Trưởng Ban kiểm soát NHCSXH; chuẩn y Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đối với 2 đồng chí Khương Thị Tuyết Minh - Giám đốc Ban KT&QL Tài chính NHCSXH, đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Ban KTKSNB NHCSXH, và công bố dự thảo Quy chế làm việc của Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên BCH, Ban Thường vụ Đảng ủy NHCSXHTW nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời thông qua quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Chương trình công tác kiểm tra giám sát toàn khoá của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng bộ NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc NHCSXH chúc mừng các đồng chí trong BCH Đảng bộ NHCSXHTW, Ban Thường vụ Đảng ủy. Đồng chí Bí thư Đảng bộ NHCSXH TW đề nghị các đồng chí trong BCH Đảng bộ tích cực đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, vững mạnh, góp phần cùng toàn hệ thống NHCSXH hoàn thành tốt nhiệm vụ giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội đã được Đảng, Nhà nước giao.

PV

Các tin bài khác