Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCSXH TW lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2025

15/08/2020
(VBSP News) Trong hai ngày 14 và 15/8/2020, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCSXH TW lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
6X0A9238

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Doanh nghiệp TW; đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban cán sự Đảng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; đồng chí Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Ủy viên HĐQT NHCSXH; đồng chí Mai Thị Thu Vân, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Ủy viên HĐQT NHCSXH; đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Bí thư Đảng đoàn - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam - Ủy viên HĐQT NHCSXH; đại diện Ban Nội chính TW; Ban Kinh tế TW; Văn phòng TW Đảng; các Ban công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW (DNTW); Đảng ủy các NHTMCP Nhà nước cùng 200 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 20 chi, đảng bộ trực thuộc và 515 đảng viên của Đảng bộ NHCSXH TW.

6X0A95481

Đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW - Tổng Giám đốc phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCSXH TW lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Dương Quyết Thắng, Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc cho biết nhiệm kỳ qua, Đảng ủy NHCSXH TW đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách; bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, đặc biệt là Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; các chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW, chỉ tiêu kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ NHCSXH TW lần thứ IV đề ra để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, đầy đủ, hiệu quả nhiệm vụ về công tác xây dựng đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IV đề ra. Hoạt động tín dụng chính sách của NHCSXH đã được lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cấp ủy, chính quyền các địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, là giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, là một trong những “điểm sáng” trong các chính sách giảm nghèo.

6X0A9036

Các đại biểu tham dự Đại hội

Đại hội lần thứ V của Đảng bộ NHCSXH TW có ý nghĩa quan trọng, định hướng và động viên cổ vũ toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy sức mạnh và đoàn kết trong Đảng. Đại hội là nguồn cổ vũ, động viên to lớn tạo nên sức mạnh tổng hợp, tăng cường sự nhất trí, đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ nói riêng và trong toàn hệ thống NHCSXH nói chung; là cơ sở vững chắc để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025.
Đồng chí Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động của NHCSXH tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

6X0A9292

Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCSXH TW lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trang trọng và thống nhất cao

NHCSXH hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị
Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ NHCSXH TW khóa IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 do đồng chí Dương Quyết Thắng, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc trình bày đã nêu rõ: Đến 31/7/2020, tổng nguồn vốn tín dụng đạt 231.566 tỷ đồng, tăng 89.847 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 10,1%, tổng dư nợ đạt 220.562 tỷ đồng, tăng 84.876 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 10,1%, với trên 6,5 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách khác còn dư nợ của hơn 20 chương trình tín dụng chính sách. Cùng với việc tăng trưởng quy mô tín dụng, chất lượng tín dụng chính sách xã hội tiếp tục được nâng cao tỷ lệ nợ quá hạn chỉ 559 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ rất thấp 0,25%/tổng dư nợ, giảm 0,17% so với với đầu nhiệm kỳ (thấp hơn so với mục tiêu Chiến lược phát triển NHCSXH và Nghị quyết Đại hội). Bên cạnh đó, NHCSXH đã chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, đến 31/7/2020, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã quan tâm, cân đối, bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH với tổng số tiền là 19.625 tỷ đồng.
Trong nhiệm kỳ qua, vốn tín dụng chính sách đã giúp trên 12 triệu lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn, góp phần giúp hơn 2,1 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho hơn 1,3 triệu lao động, giúp hơn 346 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng gần 7,4 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn, gần 2,8 nghìn căn nhà cho hộ gia đình vượt lũ vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, gần 115 nghìn căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách, hơn 11 nghìn căn nhà ở xã hội; giúp hơn 24 nghìn lao động thuộc gia đình chính sách được vay vốn đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài.

6X0A9230

Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội

Vốn tín dụng chính sách xã hội tác động toàn diện, giúp giải quyết những vấn đề căn bản, thiết yếu của cuộc sống cho người nghèo, đối tượng chính sách khác, nhất là khu vực nông thôn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa; mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế - xã hội; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng XHCN, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tại vùng nghèo, vùng dân tộc thiểu số và miền núi; góp phần tác động tích cực nhằm đẩy lùi, ngăn chặn sự tác động tiêu cực của “tín dụng đen”; đồng thời, tạo nguồn lực giúp các địa phương thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, trật tự xã hội, an ninh quốc phòng; tăng cường và củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
Không những vậy, Đảng bộ NHCSXH TW còn đổi mới, nâng cao năng lực quản trị; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ; phát triển nguồn nhân lực chất lượng, tăng năng suất lao động; đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; tích cực tham gia bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế kết hợp với bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia. Các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đồng thời, quan tâm chia sẻ trách nhiệm xã hội, hưởng ứng tích cực các hoạt động an sinh, từ thiện vì cuộc sống cộng đồng.

TGD-bo-phieu

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ NHCSXH TW nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cũng trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ NHCSXH TW đặc biệt quan tâm tăng cường công tác xây dựng Đảng trong đó công tác chính trị, tư tưởng được chú trọng, đổi mới toàn diện. Đảng ủy NHCSXH TW đã ban hành nhiều chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của TW, Đảng ủy khối DNTW, Ban cán sự Đảng NHNN, Hội đồng quản trị NHCSXH; Công tác xây dựng tổ chức đảng, tổ chức bộ máy chuyên môn, công tác cán bộ, phát triển đảng viên được coi trọng, thực hiện đồng bộ, đạt nhiều kết quả tốt.
Với kết quả lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020, NHCSXH vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; Đảng bộ NHCSXH TW và nhiều tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ được Nhà nước, Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW, NHNN, các Bộ, ban ngành khen thưởng.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối DNTW đánh giá cao chất lượng của Báo cáo chính trị tại Đại hội; biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ NHCSXH TW đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ Khối lần thứ II. Đồng thời khẳng định, Đảng bộ NHCSXH TW đã thực hiện tốt vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực vào sự phát triển của Khối DNTW và sự nghiệp phát triển của kinh tế - xã hội.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW Phạm Tấn Công đề nghị Đảng bộ NHCSXH TW trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát triển NHCSXH thành tổ chức có khả năng tự chủ và phát triển ổn định lâu dài, đồng thời, duy trì được vai trò là định chế tài chính công thực hiện các chính sách xã hội của Chính phủ; tập trung vào những lĩnh vực mà các tổ chức tài chính hoạt động theo nguyên tắc thị trường không thể đáp ứng hoặc chỉ đáp ứng được một phần. Đổi mới, mở rộng tín dụng chính sách xã hội theo hướng tăng định mức, mở rộng đối tượng được vay đến các dự án sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế, tạo việc làm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách, ưu tiên cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, gắn liền với mục tiêu nông thôn mới.
Đặc biệt, Đảng bộ NHCSXH TW cần chú trọng phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, bảo đảm an toàn, thiết thực. Toàn Đảng bộ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.
Sáng suốt bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ NHCSXH TW nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCSXH TW lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; thảo luận, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, các văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ III của Đảng bộ Khối DNTW; bầu BCH Đảng bộ NHCSXH TW nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III.
Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ NHCSXH TW nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 25 đồng chí, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, là các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, có năng lực lãnh đạo, bản lĩnh, trí tuệ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và phát triển NHCSXH trong giai đoạn mới.

6X0A9509

Lãnh đạo Đảng ủy Khối DNTW và các Bộ, ban ngành chụp ảnh với Ban Chấp hành Đảng bộ NHCSXH TW nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Tại Hội nghị lần thứ nhất, BCH Đảng bộ NHCSXH TW, lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã nhất trí bầu 7 đồng chí vào Ban Thường vụ (BTV), bầu Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, bầu 7 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra (UBKT), bầu Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy NHCSXH TW nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Dương Quyết Thắng tiếp tục được Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 tín nhiệm, tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW; đồng chí Bùi Quang Vinh được tín nhiệm, tái cử chức danh Phó Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW; đồng chí Nguyễn Mạnh Tú được tín nhiệm bầu chức danh Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy NHCSXH TW. Tại Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu chính thức gồm 5 đồng chí và 2 đồng chí đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tang-qua

Đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW - Tổng Giám đốc chụp ảnh kỷ niệm với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ NHCSXH TW khóa IV không tái cử tham gia Ban Chấp hành khóa V

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ V, thống nhất ý chí và quyết tâm thực hiện mục tiêu “Xây dựng Đảng bộ NHCSXH TW trong sạch, vững mạnh; sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ tinh thông nghiệp vụ, có đầy đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp. Phát triển NHCSXH thành tổ chức có khả năng tự chủ và phát triển ổn định lâu dài, đồng thời, duy trì được vai trò là định chế tài chính công thực hiện các chính sách xã hội của Chính phủ. Đổi mới, mở rộng tín dụng chính sách xã hội theo hướng tăng định mức, mở rộng đối tượng được vay đến các dự án sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế, tạo việc làm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách, ưu tiên cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, gắn liền với mục tiêu xây dựng nông thôn mới”.
Đại hội đã nhất trí xác định các nhiệm vụ trọng tâm để hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ. Đồng thời, giao Ban Chấp hành Đảng bộ khóa V tiếp thu ý kiến đóng góp, chỉnh sửa, hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội để ban hành chính thức và lãnh đạo tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ NHCSXH TW lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hoàng Hà - Trần Giáp thực hiện

Các tin bài khác