Chuyện thoát nghèo ở huyện biên giới

07/05/2020
(VBSP News) Ia H’Drai là huyện biên giới nghèo của tỉnh Kon Tum được thành lập từ năm 2015. Những ngày đầu mới thành lập, đời sống của người dân ở đây còn nhiều khó khăn, thu nhập chủ yếu dựa vào tiền lương nhận khoán chăm sóc và thu hoạch mủ cao su theo thời vụ. Với sự “tiếp sức” từ nguồn vốn chính sách, đến nay, nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo.
Ông Nguyễn Xuân Tiến ở thôn 4, xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai (Kon Tum) phát triển đàn bò nhờ vay vốn chính sách

Ông Nguyễn Xuân Tiến ở thôn 4, xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai (Kon Tum) phát triển đàn bò nhờ vay vốn chính sách

Xác định tín dụng chính sách là một trong những nguồn lực quan trọng để thực hiện mục tiêu giảm nghèo, trong những năm qua, huyện đã đặc biệt quan tâm tạo điều kiện cho người dân, đặc biệt là người nghèo được tiếp cận nguồn vốn chính sách để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Giám đốc NHCSXH huyện Ia H’Drai Đinh Văn Trung chia sẻ: Nhận thức đúng về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, 5 năm qua, NHCSXH huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ, tranh thủ các nguồn lực của toàn xã hội từ Trung ương, tỉnh và địa phương để đáp ứng nhu cầu vốn vay. Bên cạnh đó, để các đối tượng thụ hưởng được vay vốn, trả nợ kịp thời, từ năm 2015 đến nay, NHCSXH huyện đã xây dựng được mạng lưới Điểm giao dịch tại 3 xã với 39 Tổ tiết kiệm và vay vốn.
Trong 5 năm qua, NHCSXH huyện Ia H’Drai đã triển khai cho vay 13 chương trình tín dụng ưu đãi. Về cơ bản, nguồn vốn tín dụng chính sách đã đáp ứng được nhu cầu vốn vay cho các đối tượng thụ hưởng, với 2.945 lượt hộ vay vốn, doanh số cho vay đạt trên 137 tỷ đồng.
Qua đó, góp phần xóa nghèo bình quân mỗi năm cho hơn 295 hộ gia đình; thu hút, tạo việc làm mới cho 144 lượt lao động; 8 HSSV để trang trải chi phí học tập; 454 hộ đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn được vay vốn để phát triển sản xuất, chuyển đối ngành nghề; xây dựng 248 căn nhà cho hộ nghèo theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg; 1.664 công trình NS&VSMTNT.
Ông Nguyễn Xuân Tiến ở thôn 4, xã Ia Dom là một trong những hộ vay vốn chính sách làm ăn hiệu quả nhất. Ông Tiến chia sẻ: Năm 2016, gia đình tôi được NHCSXH cho vay vốn chương trình hộ nghèo với số tiền 40 triệu đồng. Có vốn vay, tôi mua 4 con bò giống về chăn nuôi. Sau đó, tôi tiếp tục đầu tư mua 2 con hươu giống. Đến nay, gia đình tôi đã có một đàn bò 10 con và đàn hươu 7 con. Sau khi trừ chi phí, thu nhập gia đình tôi đạt 100 triệu đồng/năm.
Xác định phát triển chăn nuôi là cơ hội vươn lên thoát nghèo bền vững, ông Nguyễn Xuân Tiến đã vận động bà con tiếp tục vay vốn NHCSXH để đầu tư phát triển chăn nuôi bò sinh sản và chăn nuôi hươu lấy nhung. Nhờ đó, hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong xã đầu tư phát triển kinh tế, làm ăn đạt hiệu quả, cho thu nhập 80 triệu đồng/hộ/năm.
Hiện các mô hình chăn nuôi, sản xuất đang được nhân rộng ra toàn huyện. Điển hình là hộ ông Nguyễn Viết Cường ở thôn 2, xã Ia Đal vay vốn NHCSXH chương trình hộ nghèo 50 triệu đồng để mua 5 con bò giống, đến nay, đàn bò đã sinh sản được 23 con. Hay hộ bà Trần Thị Sen ở thôn 2, xã Ia Đal vay vốn hộ nghèo 50 triệu đồng để đầu tư trồng 1,5ha cà phê, đến nay đã cho thu hoạch, mang lại thu nhập 100 triệu đồng/năm. Hộ ông Phạm Văn Tân ở thôn 1, xã Ia Dom, vay vốn NHCSXH mua 3 con bò giống, đến đầu năm 2019, đàn bò đã sinh sản được 6 con. Thấy đàn bò phát triển tốt ông quyết định bán bớt 3 con và vay thêm vốn NHCSXH huyện để đầu tư trồng 1ha cây ăn quả các loại. Hiện nay, diện tích trồng cây ăn quả của gia đình ông phát triển rất tốt.
Huyện Ia H’Drai đã có 252 hộ thoát nghèo bền vững nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách. Đến hết năm 2019, toàn huyện Ia H’Drai còn 1.577 hộ nghèo, chiếm 56,44%/tổng số hộ. Thời gian tới, số hộ nghèo trên địa bàn sẽ tiếp tục giảm mạnh, khi NHCSXH tiếp tục đẩy mạnh cho các hộ dân vay vốn tín dụng chính sách xã hội, giúp họ chủ động đầu tư SXKD, nâng cao thu nhập kinh tế hộ gia đình.

Bài và ảnh Dương Đức Nhuận

Các tin bài khác