Chữ “tín” kết nối ngân hàng và người nghèo

08/08/2022
(VBSP News) Hiện nay, chi nhánh NHCSXH tỉnh Yên Bái đang triển khai 19 chương trình tín dụng chính sách ưu đãi cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Các chương trình đã tạo điều kiện để hộ vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất như: chăn nuôi, trồng trọt, mở rộng các ngành nghề mới phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế từng vùng, từng địa phương.
248246_nganhang-nguoi-ngheo1

Nhờ đồng vốn chính sách, người dân vùng cao Yên Bái phát triển SXKD hiệu quả, vươn lên thoát nghèo

Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Yên Bái Nguyễn Thanh Hải chia sẻ: “Yên Bái luôn đứng trong tốp đầu cả nước về sử dụng hiệu quả đồng vốn chính sách, góp phần giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới”.
Giai đoạn 2002 - 2022, toàn tỉnh đã có 441.544 lượt khách hàng được vay vốn với số tiền trên 9.803 tỷ đồng. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đến 30/6/2022 đạt trên 4.017 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng bình quân trên 17,2%/năm. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội phần lớn được tập trung đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; chú trọng ưu tiên, tập trung vốn cho vay hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, giúp họ cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Có thể khẳng định rằng, tín dụng chính sách xã hội đã phát huy được hiệu quả, trên nhiều lĩnh vực và nhóm các đối tượng như: Dư nợ các chương trình tín dụng phục vụ nhu cầu SXKD đến 30/6/2022 đạt 3.076 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 76,5% tổng dư nợ, chủ yếu tập trung các chương trình, như: cho vay hộ nghèo, cho vay hộ cận nghèo, cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay hộ SXKD vùng khó khăn… Giai đoạn 2002 - 2022 đã có trên 281.312 lượt hộ được vay vốn, với số tiền trên 7.446 tỷ đồng để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu, ổn định cuộc sống thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững.
Dư nợ các chương trình tín dụng phục vụ đời sống, sinh hoạt đến 30/6/2022 đạt trên 613 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 15,3% tổng dư nợ, tập trung tại các chương trình, như: cho vay xây dựng nhà ở; cho vay NS&VSMTNT. Trong giai đoạn 2002 - 2022 đã có 101.277 lượt hộ được vay vốn với số tiền trên 1.097 tỷ đồng; trong đó, cho vay hộ nghèo xây dựng nhà ở được 9.101 lượt hộ với số tiền 122 tỷ đồng; cho vay đầu tư xây dựng các công trình nước sạch, vệ sinh được 92.103 lượt hộ với số tiền 950,3 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, đầu tư để duy trì, tạo việc làm cho 16.375 lượt hộ vay vốn với số tiền 660,7 tỷ đồng; cho 38.183 HSSV được vay vốn với số tiền 448,3 tỷ đồng để phát triển nguồn nhân lực có kiến thức, có chất lượng cho đất nước trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa; cho vay 1.630 lao động đi làm việc ở nước ngoài với số tiền 40,6 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là người lao động ở huyện nghèo.
Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh của chi nhánh NHCSXH tỉnh Yên Bái tính đến ngày 30/6/2022 là hơn 4,3 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,13% trên tổng dư nợ (trong đó: nợ quá hạn hơn 3,9 tỷ đồng, tỷ lệ 0,1%; nợ khoanh hơn 1 tỷ đồng, tỷ lệ 0,03%). Kết quả đó là nhờ trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền địa phương, của cán bộ tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ tín dụng NHCSXH đến những Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn, tuân thủ đúng quy trình, quy phạm, từ bình xét hộ nghèo, xét duyệt hồ sơ, thẩm định cho vay đến giám sát việc sử dụng đồng vốn và đôn đốc thu lãi, trả nợ… Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đều biết lồng ghép các chương trình kinh tế - xã hội tại địa phương với chương trình đầu tư cho vay của NHCSXH; đẩy mạnh việc hướng dẫn, tập huấn ứng dụng KHKT vào sản xuất; trang bị cho đoàn viên, hội viên, người vay vốn những kiến thức về SXKD…
Người nghèo và các đối tượng chính sách khác ở Yên Bái luôn trân trọng đồng vốn, trọng chữ “tín” khi vay vốn. Điều đó cho thấy người dân luôn hiểu đồng vốn chính sách là nguồn lực mà Chính phủ cho vay để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Bản thân luôn sử dụng đồng vốn hiệu quả, nộp lãi, gốc đúng kỳ, đúng hạn, tuyệt đối không ảnh hưởng đến phong trào chung, đến chính sách tốt đẹp của Đảng và Chính phủ, đến cộng đồng thôn xóm, tổ chức hội, nơi mình ở và sinh hoạt.

Từ đồng vốn ưu đãi của Chính phủ, đồng bào Yên Bái đã đầu tư chăm sóc, cải tạo, trồng mới 230.750ha rừng keo, quế, bồ đề…, 12.550ha chè, 4.415ha cây ăn quả; chăn nuôi 166.495 con trâu, bò; 113.564 con lợn; hàng triệu con giống gia súc, gia cầm khác; mở rộng đầu tư phát triển các ngành nghề tiểu, thủ công nghiệp, dịch vụ; làm mới và cải tạo 70.204 công trình nước sạch, 69.130 công trình vệ sinh; 40.992 HSSV được vay vốn trang trải chi phí học tập, hỗ trợ 9.082 hộ nghèo làm nhà ở, tạo thêm 26.955 việc làm mới cho người lao động, hỗ trợ 1.629 người lao động đi làm việc ở nước ngoài… Vốn tín dụng ưu đãi đã thực sự giúp hộ nghèo, hộ chính sách nâng cao thu nhập, bảo đảm đời sống và từng bước thoát nghèo, góp phần vào việc giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh từ 3 - 4%/năm.

Bài và ảnh Lê Phiên

Các tin bài khác