Chủ động đưa vốn chính sách đến với người dân

31/01/2023
(VBSP News) Năm 2023, Đồng Nai trọng tâm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống tín dụng chính sách xã hội, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý cho vay - thu hồi nợ… Để đạt được mục tiêu này, ngay từ đầu năm 2023, hệ thống chi nhánh NHCSXH tỉnh Đồng Nai, các tổ chức chính trị - xã hội nhận vốn ủy thác, chính quyền các cấp đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế.
image0041

Nguồn vốn chính sách giúp các hộ vay vốn tỉnh Đồng Nai có điều kiện phát triển kinh tế, cuộc sống ngày một cải thiện, chất lượng hơn

Hàng loạt mục tiêu mới
Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Đồng Nai Lê Bá Chuyên cho biết: Năm 2022, doanh số cho vay của chi nhánh đạt 2,63 nghìn tỷ đồng, tăng 84% so với năm 2021. Với mức vay bình quân hơn 40 triệu đồng/khách hàng/năm như hiện nay thì hệ thống chi nhánh sẽ phải tăng thêm 6,5 nghìn lượt khách hàng vay vốn so với năm 2022. Đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách của chi nhánh đạt trên 4 nghìn tỷ đồng với 114,2 nghìn khách hàng đang vay vốn.
Đồng Nai là địa bàn công nghiệp, dịch vụ phát triển, tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo còn thấp, nhu cầu vay vốn của nhóm đối tượng hộ mới thoát nghèo trên 3 năm rất lớn. Ngoài ra, hộ kinh doanh buôn bán nhỏ và các đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp do đại dịch COVID-19 vừa qua rất cần được tiếp tục được hỗ trợ vốn để duy trì và phát triển SXKD. Vì vậy, việc đặt mục tiêu tăng số lượng khách vay vốn chính sách vừa đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân, vừa góp phần thể hiện được tính rộng khắp, bao trùm, kịp thời và gần gũi của vốn chính sách trong hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.
Cùng với đó, hệ thống chi nhánh NHCSXH tỉnh Đồng Nai cũng đặt mục tiêu đưa chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xếp loại tốt. Ngoài ra, duy trì 100% đơn vị cấp xã xếp loại chất lượng tín dụng tốt, không có đơn vị xếp loại yếu. Đồng thời, hệ thống cũng phấn đấu và duy trì trên 97% Tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại tốt và khá, không có tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại yếu. Thực hiện tốt 100% phiên giao dịch xã định kỳ theo quy định…
Để hoàn thành mục tiêu này, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng, cần phải quyết liệt, chỉ rõ địa phương, Tổ tiết kiệm và vay vốn nào hoạt động chưa tốt, điểm nghẽn ở đâu, tránh nêu nguyên nhân và giải pháp chung chung. Điều này nhằm làm căn cứ đưa ra giải pháp đối với từng trường hợp cụ thể để nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách.
Chủ động hỗ trợ người dân vay vốn
Hiện nay, việc cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; hộ thuộc đối tượng thụ hưởng chương trình vay mua, xây dựng, cải tạo nhà ở xã hội; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hộ đồng bào DTTS và các đối tượng chính sách xã hội khác theo quy định của Chính phủ, chi nhánh NHCSXH tỉnh đảm bảo đủ nguồn vốn để cho vay 100% số hộ có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn. Riêng nhu cầu vay vốn hỗ trợ tạo việc làm hiện chưa đáp ứng được. Qua thực tế khảo sát, nhu cầu vay vốn của các đối tượng khó khăn về việc làm, hộ đã thoát nghèo trên 3 năm, lao động nông thôn sau đào tạo nghề, quân nhân xuất ngũ, tiểu thương, hộ kinh doanh nhỏ và người lao động bị ảnh hưởng trực tiếp do đại dịch COVID-19 vừa qua có nhu cầu vay vốn để tổ chức SXKD, tạo việc làm là rất lớn.
Chính vì vậy, trong năm 2023, chi nhánh NHCSXH tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục tận dụng nguồn vốn Trung ương, nguồn vốn địa phương ủy thác sang chi nhánh bổ sung cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn . Song song đó, khuyến khích khách hàng đang vay và đã từng vay vốn chính sách duy trì gửi tiết kiệm hàng tháng để cùng tạo ra nguồn tiền đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng, thời gian qua, tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ người dân, nhất là công nhân lao động tại các khu vực nhà trọ sớm có nơi ở ổn định thông qua các dự án, chương trình nhà ở xã hội. Do vậy, chi nhánh cần tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát về các dự án nhà ở xã hội, số lượng người dân có nhu cầu, đặc điểm tình hình của từng huyện, thành phố, bố trí nguồn vốn chính sách… để từ đó thực hiện tốt chương trình cho vay thuê, mua nhà ở xã hội mà hệ thống chi nhánh NHCSXH tỉnh đang triển khai.
Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu cần tập trung thực hiện công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về các chương trình tín dụng chính sách nhằm đưa thông tin đến với người dân. Từ đó, giúp người dân hiểu và tham gia vào các chương trình tín dụng chính sách đang được triển khai một cách có trách nhiệm. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với những chương tín dụng chính sách đang được triển khai gắn với đảm bảo không bỏ sót đối tượng song phải đúng với các quy định; kịp thời tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực trong công tác tín dụng chính sách…

Sông Thao

Các tin bài khác