Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng thăm và làm việc tại chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Định

30/01/2023
(VBSP News) Ngay trong những ngày làm việc đầu Xuân Quý Mão năm 2023, đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định đến thăm và làm việc tại chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Định.
binh dinh

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Quốc Dũng ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Định thời gian qua, trong đó các chương trình tín dụng chính sách xã hội được triển khai kịp thời, đối tượng cho vay được mở rộng, chất lượng ngày một nâng cao, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đồng chí biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao cấp ủy, chính quyền địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các sở ban ngành và NHCSXH đã nỗ lực phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Đến ngày 31/12/2022, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh đạt 5.537 tỷ đồng, với hơn 99 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Trong năm 2022, gần 42 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Qua đó góp phần giúp cho gần 10 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo; thu hút, tạo việc làm cho hơn 13 nghìn lao động; xây dựng hơn 21 nghìn công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ mua mới, xây dựng 556 căn nhà ở xã hội theo Nghị định 100; tạo điều kiện cho gần 4 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn phục vụ học tập…
Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cũng yêu cầu trong năm 2023, chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Định tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội, đặc biệt quyết liệt triển khai gói tín dụng chính sách ưu đãi trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 - 2023 của Chính phủ theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của  Thủ tướng Chính phủ.

Clip: Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng làm việc với chi nhánh NHCSXH tỉnh

PV

Các tin bài khác