Cho vay 6 triệu đồng/hộ để xây mới, cải tạo, nâng cấp các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường

01/05/2014
(VBSP News) Từ ngày 01/5/2014, các hộ gia đình ở nông thôn có nhu cầu xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được vay 6 triệu đồng/hộ, cho mỗi loại công trình tại NHCSXH.

(ảnh) Cho vay 6 triệu đồnghộ để xây mới, cải tạo, nâng cấp các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường

Đây là một trong những điểm mới tại Quyết định số 18/2014/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16/4/2004 về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Theo quy định mới, các đối tượng được hưởng tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn gồm hộ gia đình định cư hợp pháp tại địa phương thuộc khu vực nông thôn chưa có nước sạch hoặc đã có nhưng chưa đạt quy chuẩn, chưa bảo đảm vệ sinh và hộ gia đình sau khi đã trả hết nợ vốn vay, có nhu cầu vay mới để xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã sử dụng nhiều năm, bị hư hỏng, xuống cấp, không đảm bảo theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia; có đơn xin vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường; có cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ đúng hạn và được chính quyền cấp xã xác nhận.

Các đối tượng này sẽ được vay vốn tại NHCSXH với mức vốn cho vay đối với mỗi loại công trình tối đa là 6 triệu đồng/hộ. Thời hạn, điều kiện, thủ tục cho vay và bảo đảm tiền vay thực hiện theo quy định tại Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002. Việc xử lý rủi ro và lãi suất cho vay thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ theo từng thời kỳ.

Quyết định quy định, trong thời gian chưa trả hết nợ, hộ dân không được tự động bán, chuyển nhượng, cầm cố công trình cho người khác. Trường hợp các hộ dân bán, chuyển nhượng nhà, đất có chung hoặc có riêng các công trình này thì phải có cam kết trả nợ (gốc và lãi), được UBND và NHCSXH xác nhận với nguyên tắc người bán phải trả được nợ.

Các tổ chức kinh tế là chủ đầu tư các dự án đầu tư mới hoặc nâng cấp, cải tạo các công trình cấp nước sạch thuộc khu vực nông thôn được Ngân hàng Phát triển Việt Nam cho vay, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư theo quy định về chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước hiện hành.

“Đến 31/3/2014, dư nợ cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đạt 12.736 tỷ đồng, bình quân 6,5 triệu đồng/hộ.

Sau hơn 10 năm cho vay, có gần 2 triệu khách hàng đang còn dư nợ, với 5.215 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được xây dựng.

Lãi suất cho vay hiện nay là 0,8%/tháng (9,6%/năm); thời hạn cho vay tối đa không quá 5 năm, trong đó thời gian ân hạn là 6 tháng. Trong thời gian ân hạn, hộ vay chưa phải trả nợ gốc và lãi tiền vay”.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác