Cần đẩy mạnh cho vay các chương trình

09/08/2013
(VBSP News) Đó là khẳng định của đồng chí Lê Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND kiêm Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH TP. Cần Thơ tại phiên họp sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2013 của Ban đại diện HĐQT NHCSXH TP. Cần Thơ vừa diễn ra.

 Day manh giai ngan cac chuong trinh...jpg

Báo cáo tại phiện họp nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm 2013, NHCSXH TP. Cần Thơ đã phối hợp với chính quyền địa phương và các hội, đoàn thể thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng của Trung ương và địa phương giao, đặc biệt là triển khai tốt chương trình cho vay hộ cận nghèo, thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng tín dụng, góp phần nâng tổng dư nợ của chi nhánh đến 30/6/2013 đạt 1.079,73 tỷ đồng, tăng 48,42 tỷ đồng so với cuối năm 2012.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong những tháng còn lại của năm 2013, NHCSXH TP. Cần Thơ tiếp tụcthực hiện tốt các chỉ tiêu của Đề án nâng cao chất lượng tín dụng. Củng cố chất lượng hoạt động của Tổ giao dịch lưu động. Tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và phối hợp với các cơ quan báo, đài của địa phương để tổ chức tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng và Nhà nước cho người dân.

Kết luận tại phiên họp, đồng chí Lê Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND kiêm Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH TP. Cần Thơ đánh giá cao những kết quả đạt được và đề nghị chi nhánh kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện phương án củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động ở những xã, phường có chất lượng tín dụng chưa tốt. Đồng chí cũng yêu cầu các thành viên cần bám sát cơ sở, tích cực chỉ đạo các địa phương tiến hành kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay của các hộ dân.

Lê Văn Hảo

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác