Bế giảng Khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và phương pháp tập huấn

20/04/2015
(VBSP News) Sau 5 ngày đào tạo, 44 học viên tham gia Khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và phương pháp tập huấn cho các tiểu giáo viên là cán bộ thuộc các Phòng CMNV tại Hội sở chi nhánh và Phòng giao dịch các huyện trực thuộc NHCSXH tỉnh Hà Giang do Trung tâm Đào tạo, Ban Hợp tác quốc tế và Truyền thông phối hợp với chi nhánh tỉnh Hà Giang tổ chức đã bế giảng.
Khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và phương pháp tập huấn thành công tốt đẹp

Khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và phương pháp tập huấn thành công tốt đẹp

Thông qua Khóa đào tạo đã giúp cho các học viên nắm bắt và tiếp thu đầy đủ những kiến thức, kỹ năng thuyết trình, phương pháp giảng bài mới một cách có hệ thống, khoa học. Đây sẽ là nền tảng giúp cho các học viên sau khi hoàn thành Khóa đào tạo để truyền đạt lại cho đội ngũ cán bộ thuộc các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác, Ban giảm nghèo xã, Tổ tiết kiệm và vay vốn và Trưởng các thôn, bản trên địa bàn nâng cao nghiệp vụ.

Tin và ảnh Quang Kiên

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác