Ban Chấp hành Đảng bộ NHCSXHTW triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

30/06/2022
(VBSP News) Đảng bộ NHCSXHTW vừa tổ chức thành công Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 12 (mở rộng) sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tới dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DNTW; đồng chí Dương Quyết Thắng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW, Tổng Giám đốc.
2a

Đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, xung đột quân sự giữa Nga và U-crai-na, giá dầu, lạm phát tăng cao tạo ra những thách thức, rủi ro cho kinh tế thế giới và ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Ở trong nước, dịch bệnh Covid-19 lan rộng với số ca nhiễm tăng nhanh tại nhiều địa phương song cơ bản được kiểm soát, hoạt động sản xuất, kinh doanh đã trở lại trạng thái bình thường. Trong bối cảnh đó, bám sát các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW, Đảng ủy NHCSXHTW đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19, chủ động, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Đảng ủy NHCSXHTW đã lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng: Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể, vai trò hạt nhân của người đứng đầu, vai trò của cấp ủy được nâng cao, đoàn kết nội bộ được giữ vững. NHCSXH đã phối hợp tốt với các Bộ, ngành liên quan tham mưu cho Chính phủ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tín dụng chính sách xã hội; đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và chỉ đạo trong toàn hệ thống triển khai quyết liệt, đồng bộ hiệu quả tín dụng chính sách xã hội. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi được giải ngân kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần tích cực thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bảo đảm an sinh xã hội; đặc biệt NHCSXH đã tích cực triển khai, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội được Quốc hội, Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao, nhân dân đồng tình ủng hộ.

3a

Đồng chí Dương Quyết Thắng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW, Tổng Giám đốc kết luận Hội nghị

Về công tác xây dựng Đảng, các chi, đảng bộ thường xuyên nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động thông qua các hội nghị giao ban hàng tháng, các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp. Đảng ủy đã tổ chức thành công các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ được học tập, vừa hiệu quả, phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh. Mỗi cán bộ, đảng viên luôn nâng cao ý thức trách nhiệm, yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban điều hành thi đua chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ngành Ngân hàng.

Triển khai, xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết đánh giá kịp thời, có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối về công tác chính trị tư tưởng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII, Chỉ thị số 05-CT/TW. Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2022. Chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thường xuyên nắm bắt, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động, dư luận xã hội; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ…

Trong công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy NHCSXHTW đã triển khai kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát. Tham gia ý kiến vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Xây dựng chương trình, đề cương kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, đồng thời chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc bám sát chương trình kiểm tra, giám sát của trên để xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp mình cho phù hợp. Kết quả: Đảng ủy NHCSXHTW và cấp uỷ trực thuộc đã tiến hành kiểm tra, giám sát 05 chị bộ và 08 đảng viên là cấp uỷ viên; giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng 05 chi bộ và 08 đảng viên là cấp uỷ viên, trong đó: Đảng ủy NHCSXHTW kiểm tra, giám sát 02 chi bộ và 02 đảng viên; Đảng ủy NHCSXH thành phố Hà Nội kiểm tra, giám sát 03 chi bộ và 06 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tổ chức kiểm tra đối với 02tổ chức đảng, giám sát 02 tổ chức Đảng…

6X0A2003a

Quang cảnh Hội nghị

Đảng ủy NHCSXHTW đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể quần chúng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tăng cường hoạt động truyền thông về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách cũng như vai trò, hiệu quả hoạt động của NHCSXH. Sáu tháng năm 2022, các cấp Công đoàn NHCSXH đã trích 9.950 triệu đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội như: Tặng 1.622 suất quà tết cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách; hỗ trợ 75 trẻ em mồ côi của Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội LHPN Việt Nam phát động; hỗ trợ 67 trẻ em mồ côi của Chương trình “Nối vòng tay thương” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động; hỗ trợ xây 31 căn nhà cho hộ nghèo tại tỉnh Hòa Bình, Hưng Yên, Hà Nam, Hà Nội; thăm hỏi và trao quà tết cho 7.790 gia đình thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, 73 Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; hỗ trợ kinh phí và tặng quà 281 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Kiên Giang nhân dịp tết cổ truyền Chool chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2022,…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DNTW ghi nhận, biểu dương những kết quả nỗ lực đạt được của Đảng bộ NHCSXHTW trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí đề nghị Đảng bộ NHCSXHTW tiếp tục giữ vững những kết quả tích cực và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng để đẩy mạnh hơn nữa công tác chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu, công tác xây dựng Đảng và kiểm tra, giám sát, làm tốt việc thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, chuẩn bị nguồn cán bộ cho giai đoạn sắp tới. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW, Tổng Giám đốc yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, phát triển kinh tế - xã hội. Chuẩn bị tốt các nội dung liên quan đến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tập trung chỉ đạo tổ chức giải ngân kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn của các đối tượng thụ hưởng, sớm hoàn thành kế hoạch tín dụng đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao năm 2022, đặc biệt là giải ngân các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Tại Hội nghị lần này, Đảng bộ NHCSXHTW cũng đã công bố các Quyết định khen thưởng tặng Kỷ niệm chương cho cá nhân hoàn thành xuất sắc thời gian qua.

1a

Đảng bộ Khối DNTW và Đảng bộ NHCSXHTW chúc mừng các cá nhân nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam

PV

Các tin bài khác