Bắc Giang: Nâng cao hiệu quả công tác quản trị ngân hàng

25/01/2014
(VBSP News) Kết thúc hoạt động của năm 2013, NHCSXH tỉnh Bắc Giang không những hoàn thành toàn diện kế hoạch tín dụng ưu đãi, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, với tổng dư nợ đạt trên 2.600 tỷ đồng và có gần 140.000 khách hàng dư nợ, mà còn thực hiện tốt việc thí điểm cử bổ sung Chủ tịch UBND cấp xã tham gia Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện để tạo chuyển biến trong quản lý vốn ưu đãi cũng như triển khai kịp thời chương trình cho vay hộ cận nghèo, mở rộng đối tượng được thụ hưởng nguồn vốn chính sách của Nhà nước.
Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Tân Yên (Bắc Giang) triển khai nhiệm vụ năm 2014

Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Tân Yên (Bắc Giang) triển khai nhiệm vụ năm 2014

Cùng với một số tỉnh được giao thực hiện thí điểm đợt này, Bắc Giang đã được NHCSXH Trung ương chọn thực hiện thí điểm bổ sung Chủ tịch UBND cấp xã vào Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện, kể từ tháng 3/2013. Mặc dù, công việc mới mẻ và thực nghiệm, nhưng nhận thức được tầm quan trọng của công tác cải tiến quản lý, nâng cao chất lượng nguồn vốn ưu đãi, NHCSXH tỉnh Bắc Giang đã tích cực tham mưu với UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp, đồng thời tổ chức tập huấn, cung cấp tài liệu, nhanh chóng ổn định bộ máy. Ban đại diện HĐQT NHCSXH ở tất cả 10 huyện, thành phố trên địa bàn.

Hiện tại, Bắc Giang đã cử bổ sung 230 Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn vào Ban đại diện cấp huyện, nâng tổng số thành viên HĐQT NHCSXH toàn tỉnh lên 340 người. Qua 9 tháng kiêm nhiệm công tác quản trị NHCSXH tại xã, hầu hết Chủ tịch UBND cấp xã đã phát huy hiệu quả, nhất là trong triển khai chương trình cho vay hộ cận nghèo, cho vay nguồn vốn ưu đãi cuối năm và giám sát, đôn đốc thu nợ, thu lãi.

Theo chân Giám đốc NHCSXH huyện Yên Dũng Trịnh Văn Khánh, chúng tôi về thăm xã thuần nông Đồng Việt, nơi sử dụng vốn vay ưu đãi đạt hiệu quả cao trong sản xuất, kinh doanh. Ông Vũ Văn Kính - Chủ tịch UBND xã, thành viên mới Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện (gọi tắt là Ban đại diện) cho biết: Việc Chủ tịch xã được cơ cấu là thành viên Ban đại diện đã nhận được sự đồng tình của cấp uỷ, chính quyền các cấp và nhân dân bởi chủ trương này tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền đối với hoạt động tín dụng chính sách ở cơ sở cũng như giúp người đứng đầu của UBND xã nắm bắt kịp thời, hiểu biết cặn kẽ các chủ trương, chính sách của Nhà nước, của NHCSXH liên quan đến vấn đề tín dụng chính sách, để qua đó tiến hành tổ chức, triển khai tốt việc giải ngân, quản lý nguồn vốn ưu đãi trên địa bàn xã.

Ông Kính cho biết thêm, từ khi tham gia Ban đại diện, ông đã thể hiện tinh thần trách nhiệm bằng những việc làm cụ thể. Hằng tuần, ông dành thời gian kiểm tra tình hình sử dụng vốn ưu đãi, trả nợ, nộp lãi của bà con ở các thôn, xóm, các hội, đoàn thể. Việc củng cố kiện toàn 12 Tổ tiết kiệm và vay vốn và bầu chọn các Ban quản lý tổ, Tổ trưởng bây giờ cũng được Chủ tịch UBND xã trực tiếp chỉ đạo, đưa ra hướng giải quyết.

Cùng với đó, khi Chủ tịch UBND xã kiêm nhiệm thành viên Ban đại diện, ông Vũ Văn Kính tuy bận rộn và gánh nặng trách nhiệm hơn, nhưng bù lại được dự họp thường kỳ giao ban nên đã nắm bắt chi tiết những nội dung do cấp trên chỉ đạo, do vậy việc triển khai chương trình tín dụng ưu đãi đã tiến hành nhanh chóng, thuận lợi; đồng thời, có sự chỉ đạo sát sao đối với các Trưởng thôn, các hội, đoàn thể trong bình xét cho vay vốn, trong tổ chức tiếp nhận, cho vay, sử dụng và trả nợ, nộp lãi các chương trình tín dụng ưu đãi của NHCSXH. Được biết, xã Đồng Việt hiện có tổng dư nợ với NHCSXH là 14 tỷ đồng và tỷ lệ thu lãi đạt 100%. Nhờ sử dụng đồng vốn vay ưu đãi đúng mục đích, nhiều hộ làm kinh tế giỏi, thoát nghèo, nâng cao đời sống. Thành tích ấy có phần công sức của Chủ tịch UBND xã kiêm nhiệm thành viên Ban đại diện.

Ông Ngô Gia Quát - Giám đốc NHCSXH tỉnh Bắc Giang nhận xét: Việc thực hiện thí điểm bổ sung Chủ tịch UBND cấp xã vào Ban đại diện NHCSXH đã phát huy hiệu quả tích cực, nhất là tăng chất lượng tín dụng và tạo chuyển biến rõ rệt trong quản lý nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước.

Quang Đông

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác