8.481 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách ở Quảng Ngãi được vay vốn

12/05/2013
(VBSP) Sáng 07/5, Ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi tổ chức phiên họp thường kỳ. Đồng chí Đinh Thị Loan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban đại diện HĐQT chủ trì phiên họp.

Đến ngày 31/3/2013, tổng nguồn vốn của ngân hàng là hơn 1.972,5 tỷ đồng, tăng so với đầu năm 1,2 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến 31/3/2013 là 1.965, 8 tỷ đồng, giảm 1,4 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong quý I/2013, chi nhánh đã tạo điều kiện cho 8.481 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn, với tổng số tiền giải ngân hơn 70 tỷ đồng. Các chương trình tín dụng đều giảm dự nợ so với đầu năm, trong đó: chương trình giảm lớn nhất là cho vay hộ nghèo 11,6 tỷ đồng. Dư nợ tăng trưởng tập trung chủ yếu vào các chương trình tín dụng như: cho vay học sinh, sinh viên, cho vay dự án phát triển ngành lâm nghiệp và cho vay hộ nghèo làm chòi tránh lũ.

Nợ quá hạn hơn 20,2 tỷ đồng (tỷ lệ là 1,03%), tăng 2,9 tỷ đồng. Nợ quá hạn các chương trình tín dụng đều giảm. Riêng chương trình tín dụng học sinh, sinh viên tăng đột biến (tăng 3,435 tỷ đồng) so với đầu năm. Nguyên nhân là do phần lớn học sinh, sinh viên chưa có việc làm nên chưa có khả năng trả nợ. Nhiều hộ vay chưa có ý thức trả nợ dần theo định kỳ, nên khi khoản nợ đến cuối kỳ hộ vay không có khả năng trả 1 lần.

Trong quý II/2013, cùng với việc đẩy mạnh cho vay các chương trình tín dụng, chi nhánh sẽ triển khai cho vay đối với hộ cận nghèo, trước tiên thực hiện cho vay tăng trưởng 21 tỷ đồng. Đồng thời, xây dựng hoàn thành đề án, phương châm nâng cao chất lượng tín dụng (Đối với các chương trình có tỷ lệ nợ quá hạn từ 2% trở lên).

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Loan cho rằng, nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã góp phần tích cực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, đặc biệt là chương trình tín dụng học sinh, sinh viên, tuy nhiên nợ quá hạn của chương trình này tăng đột biến.

Trong thời gian tới, các ngân hàng cần phối hợp chặt chẽ với các hội, đoàn thể ủy thác tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức, đôn đốc xử lý nợ quá hạn. Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu vay vốn hộ nghèo và cận nghèo để nhanh chóng triển khai thực hiện cho vay các chương trình tín dụng, bảo đảm đúng đối tượng.

Ái Kiều

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác