Xây dựng Trụ sở Hội sở chính là đơn vị mẫu mực cho cả hệ thống NHCSXH

18/01/2020
(VBSP News) Đó là ý kiến phát biểu của Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng tại Hội nghị toàn thể người lao động Trụ sở Hội sở chính NHCSXH diễn ra chiều ngày 17/1/2020, tại Hà Nội.
Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu tại Hội nghị

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị có sự tham dự của Trưởng Ban Kiểm soát NHCSXH Lê Ngọc Bảo; các Phó Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn NHCSXH, toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động tại Trụ sở Hội sở chính; đại diện Ban KTKS nội bộ khu vực miền Nam và Cơ sở đào tạo tại TP Hồ Chí Minh.

Tổng giám đốc Dương Quyết Thắng tại Hội nghị người lao động

Tổng giám đốc Dương Quyết Thắng tại Hội nghị người lao động

Hội nghị người lao động là hoạt động thường niên tại Trụ sở Hội sở chính NHCSXH. Đây là dịp để người lao động phát huy quyền dân chủ, tạo điều kiện để người lao động đối thoại trực tiếp với người sử dụng lao động, giúp người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình. Đồng thời là dịp để thống nhất từ ý chí đến hành động trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2019, các đơn vị tại Trụ sở Hội sở chính NHCSXH đã tập trung tích cực tham mưu cho Ban lãnh đạo thực hiện tốt những nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần vào kết quả chung của toàn hệ thống. Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Ban điều hành, NHCSXH đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị Đảng, Nhà nước giao. Nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu đề ra, tập trung phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế theo định hướng XHCN. Đến 31/12/2019, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt trên 211,8 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 17,4 nghìn tỷ đồng so với năm 2018; đặc biệt, nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 15.443 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,1% tổng nguồn vốn, tăng 3.634 tỷ đồng so với năm 2018, hoàn thành 162% kế hoạch giao năm 2019.

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 206.805 tỷ đồng, tăng 19.012 tỷ đồng (+10,1%) so với cuối năm 2018, trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 179.926 tỷ đồng, tăng 14.784 tỷ đồng (+9%) so với cuối năm 2018. Hiện cả nước có trên 6,5 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ.

Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trong năm 2019 hỗ trợ vốn đầu tư SXKD, tạo việc làm cho hơn 266.000 lao động, trong đó giúp gần 7.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp hơn 36.000 HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng trên 1,2 triệu công trình cung cấp NS&VSMTNT; xây dựng hơn 15.000 căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống; hơn 4.000 căn nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP…

Đặc biệt, năm 2019 là năm thứ 5 triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, NHCSXH đã chỉ đạo chi nhánh các tỉnh, thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 trên địa bàn. Đến nay, cấp ủy, chính quyền 63 tỉnh, thành phố đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40, qua đó các đơn vị tiếp tục tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội, chuyển nguồn vốn địa phương ủy thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Cùng với đó, các đơn vị tại Hội sở chính đã tham mưu cho Ban Lãnh đạo NHCSXH ban hành các cơ chế chính sách tín dụng mới; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan đến các chương trình tín dụng, nội dung công việc; đồng thời rà soát, tham mưu trong việc sửa đổi, bổ sung, nhằm ngày càng hoàn thiện cơ chế nghiệp vụ và hiệu quả hoạt động. Công tác truyền thông cũng được duy trì, ổn định và phát triển,…

Sở giao dịch NHCSXH là đơn vị đầu mối thanh toán của toàn hệ thống với các TCTD và Kho bạc Nhà nước trên toàn quốc, luôn tuân thủ nghiêm túc quy trình vận hành trong thanh toán chuyển tiền trong hệ thống, chuyển tiền điện tử liên ngân hàng đảm bảo thực hiện thanh toán chính xác, kịp thời.

Hoạt động của Trung tâm CNTT đã ghi dấu ấn trong việc tiếp tục triển khai nâng cấp hệ thống các phần mềm ứng dụng phục vụ hoạt động nghiệp vụ. Quản trị vận hành, giám sát hệ thống mạng, kịp thời hướng dẫn giám sát, nâng cao công tác bảo mật, an ninh an toàn các hệ thống thông tin của toàn hệ thống từ Trung ương đến địa phương.

Qua 12 năm thành lập, Trung tâm Đào tạo NHCSXH cũng đã không ngừng phát triển về nhiều mặt, đóng góp to lớn vào sự phát triển của NHCSXH, làm tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực trong hệ thống. Năm 2019, là một năm thành công trong công tác đào tạo với việc tổ chức thành công 35 lớp đào tạo cho 2.276 cán bộ. Trong đó, tổ chức 2 lớp đào tạo cán bộ lãnh đạo và quy hoạch lãnh đạo cấp tỉnh, 2 lớp đào tạo lãnh đạo quản lý cấp huyện và phối hợp với trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức 1 lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ sư phạm cho 40 học viên. Tổ chức 8 lớp đào tạo cán bộ mới tuyển dụng. 7 lớp đào tạo nâng cao kỹ năng, phương pháp tập huấn cho NHCSXH các tỉnh, thành phố, 7 lớp đào tạo cán bộ kế toán, 5 lớp đào tạo cán bộ tín dụng, 2 lớp đào tạo cán bộ kiểm tra kiểm soát nội bộ, 1 lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ tin học. Tổ chức lớp Tiếng Anh giao tiếp cho cán bộ Lãnh đạo quản lý tại Hội sở chính…

Bên cạnh thành công xuất sắc về kết quả hoạt động năm 2019, hoạt động Công đoàn cơ sở tại Trụ sở Hội sở chính NHCSXH cũng đạt những kết quả rất tích cực, đời sống của cán bộ, viên chức và người lao động được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần. Trong năm 2019, các Công đoàn cơ sở tại Trụ sở Hội sở chính NHCSXH thực hiện tốt chế độ chính sách cho đoàn viên, người lao động, đẩy mạnh hoạt động Công đoàn. Đảm bảo việc làm ổn định, chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội được thực hiện đúng quy định, tạo động lực cho người lao động trong công việc, tăng cường sự gắn bó, tạo niềm tin của đoàn viên người lao động đối với tổ chức Công đoàn.

Lễ ký giao ước thi đua giữa chuyên môn và Công đoàn tại Trụ sở Hội sở chính NHCSXH

Lễ ký giao ước thi đua giữa chuyên môn và Công đoàn tại Trụ sở Hội sở chính NHCSXH

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động tại Trụ sở Hội sở chính NHCSXH đạt được trong năm 2019.

Với vai trò là những đơn vị đầu não tại TW và của cả hệ thống, trong năm 2019 các đơn vị, cán bộ, viên chức, người lao động tại Trụ sở chính Hội sở chính đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của mình, góp phần to lớn trong việc thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của toàn hệ thống NHCSXH.Tuy nhiên, các đơn vị tại Trụ sở Hội sở chính NHCSXH vẫn còn một số tồn tại như chưa thực sự hưởng ứng việc nghiên cứu đề xuất những sáng kiến, ý tưởng mới trong tổ chức thực hiện các nghiệp vụ được giao để nâng cao hiệu quả hoạt động; chưa thực sự làm tốt công tác tư tưởng cho một số cán bộ, đảng viên, đâu đó vẫn còn cán bộ có hành vi ứng xử chưa phù hợp với văn hóa công sở… Do vậy, Tổng Giám đốc yêu cầu, mỗi cán bộ, viên chức và người lao động tại Trụ sở chính cần phải chỉnh sửa ngay những khuyết điểm, tồn tại của mình, cùng nhau đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020 - năm kết thúc Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn  2011 - 2020; tiếp tục xây dựng chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Cùng với việc tổ chức triển khai có hiệu quả công tác chuyên môn nghiệp vụ, Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị tại Trụ sở Hội sở chính phải coi trọng củng cố xây dựng tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên vững mạnh để làm tốt hơn nữa công tác tư tưởng cho cán bộ, ổn định khối đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, người lao động; tạo điều kiện để cán bộ học tập, nâng cao kiến thực kỹ năng chuyên môn; tổ chức các hoạt động cho cán bộ có thể giao lưu, học hỏi kinh nghiệm chuyên môn cũng như có điều kiện thư giãn sau thời gian làm việc.

Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, Tổng Giám đốc chúc toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động đang công tác tại Trụ sở Hội sở chính NHCSXH nói riêng, hệ thống NHCSXH nói chung cùng gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc, mọi sự an lành và chúc NHCSXH thành công hơn nữa trong năm 2020.

Hội nghị cũng đã phát động phong trào thi đua năm 2020, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, chủ động, trách nhiệm, ra sức thi đua lao động sáng tạo, hiệu quả, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển bền vững của NHCSXH và tiến hành Lễ ký giao ước thi đua giữa chuyên môn và Công đoàn; đồng thời công bố các Quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyên môn, hoạt động Công đoàn.

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng chúc mừng 10 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Ngân hàng từ năm 2016 đến năm 2018

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng chúc mừng 10 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Ngân hàng từ năm 2016 đến năm 2018

6X0A7441

3 tập thể và 26 cá nhân thuộc NHCSXH có thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành nhiệm vụ ngân hàng năm 2017 - 2018 nhận Bằng khen của Thống đốc NHNN Việt Nam

3 tập thể và 26 cá nhân thuộc NHCSXH có thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành nhiệm vụ ngân hàng năm 2017 - 2018 nhận Bằng khen của Thống đốc NHNN Việt Nam

Các tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà” và Chuyên đề “Văn hóa, thể thao” năm 2018

Các tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà” và Chuyên đề “Văn hóa, thể thao” năm 2018

01 tập thể và 12 cá nhân thuộc Công đoàn NHCSXH nhận Bằng khen toàn diện của BCH Công đoàn NHVN

01 tập thể và 12 cá nhân thuộc Công đoàn NHCSXH nhận Bằng khen toàn diện của BCH Công đoàn NHVN

PV

Các tin bài khác