Vốn tín dụng ưu đãi góp phần giảm nghèo bền vững tại huyện Gò Dầu

06/07/2022
(VBSP News) Từ các chương trình tín dụng ưu đãi của NHCSXH huyện Gò Dầu (Tây Ninh) để chăn nuôi phát triển kinh tế, đến nay, trên địa bàn xã Phước Thạnh có số hộ nghèo được kéo giảm đáng kể, chỉ còn 19 hộ.
a23a0677138ed0d0899f

Anh Võ Hoài Anh phát triển chăn nuôi bò từ nguồn vốn ưu đãi

Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Thạnh, Nguyễn Văn Chúa cho biết: Thời gian qua, từ nguồn vốn vay NHCSXH đã tạo việc làm ổn định cho hội viên nông dân, giúp hội viên nông dân có điều kiện chuyển đổi nghề nghiệp, chăn nuôi phát triển kinh tế hộ gia đình. Hội Nông dân xã tiếp tục khuyến khích người dân xử dụng nguồn vốn chính sách đúng mục đích, phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng, góp phát triển kinh tế địa phương.
Từ đầu năm 2022 đến nay, Hội Nông dân xã Phước Thạnh thực hiện tốt công tác nhận ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Hiện, hội đang quản lý 16 Tổ tiết kiệm và vay vốn với 789 hộ hội viên, với dư nợ hơn 17,7 tỷ đồng. Trong đó, chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo là gần 400 triệu đồng, chương trình cho vay duy trì và mở rộng việc làm là gần 2,6 tỷ đồng, chương trình cho vay NS&VSMTNT là 1,6 tỷ đồng…
Nguồn vốn tín dụng ưu đãi của NHCSXH huyện đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
Anh Võ Hoài Anh, sinh năm 1984 ở ấp Phước Đông, xã Phước Thạnh, phát triển kinh tế ổn định từ nguồn vốn này. Trước đó, vào năm 2018, anh Võ Hoài Anh không có việc làm ổn định. Được Hội Nông dân xã tư vấn hỗ trợ, anh đã được tiếp cận 50 triệu đồng nguồn vốn vay NHCSXH theo chương trình cho vay giải quyết việc làm. Có vốn, anh Võ Hoài Anh đã quyết định mua 2 con bò sinh sản về nuôi. Nhờ chăm sóc hiệu quả, đến nay, đàn bò của gia đình anh đã phát triển lên 10 con, kinh tế gia đình ổn định, cải thiện đời sống, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

TC

Các tin bài khác