Thanh Hóa nâng cao chất lượng ủy thác tín dụng chính sách

05/07/2022
(VBSP News) Thời gian qua, chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện tốt hoạt động ủy thác cho vay vốn tín dụng thông qua các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, triển khai giải pháp quản lý nợ, xử lý nợ nhằm nâng cao ý thức của người vay trong sử dụng vốn và thực hiện nghĩa vụ trả nợ ngân hàng.
245d5202100t17471l0

Đồng vốn chính sách tạo điều kiện cho bà con nhân dân xã Thanh Xuân mở rộng diện tịch trồng cây lâm nghiệp

Hiện nay, chi nhánh đang phối hợp với 4 tổ chức chính trị - xã hội thực hiện ủy thác, hỗ trợ vốn vay đến với người dân. Hoạt động ủy thác nhận được sự đồng thuận của các cấp ủy, chính quyền, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Thông qua ủy thác cho vay đã góp phần xây dựng, củng cố bộ máy và phong trào hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, thu hút thêm nhiều hội viên, đoàn viên tham gia; hoạt động thêm đa dạng và gần dân, sát dân hơn, hiệu quả hơn; tăng cường đoàn kết giữa các hội viên, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh, bền vững.
Đồng thời, nâng cao năng lực của cán bộ tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở. Bên cạnh đó, việc gắn chất lượng hoạt động nhận ủy thác vào các tiêu chí thi đua đã tạo động lực thúc đẩy, nâng cao chất lượng ủy thác của tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện tốt hơn, hướng dẫn, giúp người vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả để có nguồn trả nợ ngân hàng.
Tính đến hết tháng 6/2022, dư nợ ủy thác tại Thanh Hóa qua 4 tổ chức chính trị - xã hội đạt 11.571,6 tỷ đồng, chiếm 98,9% tổng dư nợ. Phương thức cho vay thông qua hoạt động ủy thác thời gian qua thể hiện tính ưu việt của NHCSXH, theo nguyên tắc bình xét dân chủ, công khai, vốn giải ngân trực tiếp đến người vay nhằm tiết giảm tối đa chi phí cho người vay, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận với dịch vụ tài chính tín dụng. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã tạo việc làm cho gần 379 nghìn lao động, giúp hỗ trợ xây dựng hàng trăm nghìn công trình nước sạch, vệ sinh, chỉnh trang nhà cửa…
Được Hội CCB xã nhận ủy thác với NHCSXH huyện Như Xuân, gia đình anh Hà Văn Điệp ở làng Gió, xã Bình Lương được vay 50 triệu đồng chương trình SXKD vùng khó khăn để đầu tư phát triển trang trại trồng cây lâm nghiệp kết hợp với cây ăn quả. Đến nay, mô hình trang trại của gia đình anh Điệp phát triển thuận lợi, cho thu nhập cao. Nhờ đó gia đình anh từng bước thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống.
Phó Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Tiến Trứ cho biết: Hiện nay, chi nhánh đang tiếp tục bám sát Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, tích cực khai thác các nguồn vốn tín dụng chính sách từ Trung ương, kết hợp với nguồn vốn địa phương ủy thác thông qua các dự án, đề án phục vụ các mục tiêu kích cầu, đẩy mạnh sản xuất, tạo việc làm cho người dân. Công tác triển khai cho vay theo đúng định hướng phát triển kinh tế các ngành nghề thế mạnh của địa phương sẽ bảo đảm khả năng phát huy hiệu quả nguồn vốn vay. Đồng thời, tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, giảm nợ quá hạn; nâng cao vai trò của chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương, cơ sở trong việc thực hiện tốt chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát của Ban đại diện HĐQT, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát sử dụng nguồn vốn sau khi cho vay theo quy định.

Bài và ảnh Khánh Phương

Các tin bài khác