Vĩnh Phúc: Nhiều mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi ở huyện Tam Đảo

06/12/2013

Thời gian qua, Hội Phụ nữ huyện Tam Đảo, đã tích cực khai thác các nguồn vốn vay và nhận ủy thác qua NHCSXH giúp chị em vay. Tính đến nay, Hội phụ nữ huyện đã ký ủy thác vốn vay với NHCSXH huyện cho 3.984 hộ với số tiền 59 tỷ đồng. Trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình hội viên phụ nữ làm kinh tế giỏi.

Theo Báo Vĩnh Phúc

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác