Tổng kết 10 năm hoạt động của NHCSXH tỉnh Sóc Trăng

20/03/2013
(VBSP) Ngày 19/3, UBND tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động của NHCSXH chi nhánh tỉnh giai đoạn 2003 - 2013. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Hoàng Minh Tế - Phó Tổng giám đốc NHCSXH; Quách Việt Tùng - Phó Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh.

_MG_4032

Sau 10 năm đi vào hoạt động, NHCSXH tỉnh Sóc Trăng ngày càng phát triển cả về quy mô và tốc độ, thực hiện 11 chương trình tín dụng chính sách theo chỉ định của Thủ tướng Chính phủ và 1 dự án được địa phương ủy thác. Đến nay, chi nhánh đã xây dựng được màng lưới 109 Điểm giao dịch xã, 3.325 Tổ tiết kiệm và vay vốn. 10 năm qua, đã có trên 288 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn với số tiền 2.525 tỷ đồng. Vốn tín dụng chính sách đã đến đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần giúp trên 71 nghìn hộ thoát nghèo, thu hút hơn 110 nghìn lao động có việc làm, 1.524 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, trên 28 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có đủ chi phí để trang trải học tập; xây dựng 14.686 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; 25.344 căn nhà ở của hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo và ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn… 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Minh Tế ghi nhận và biểu dương sự đóng góp tích cực của chi nhánh NHCSXH cũng như Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Sóc Trăng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương 10 năm qua. Đồng thời, chỉ rõ nhiệm vụ trọng tâm trong những năm tiếp theo là tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình cho vay, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, thu hồi các khoản nợ đến hạn và củng cố hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn cũng như Điểm giao dịch xã để vốn vay ưu đãi thực sự phát huy hiệu quả, giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

_MG_4064

Đồng chí Hoàng Minh Tế phát biểu

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2013, NHCSXH tỉnh tiếp tục phát triển theo hướng ổn định, bền vững, bảo đảm thực hiện tốt tín dụng chính sách của Nhà nước; đồng thời phát triển các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ có hiệu quả hơn cho người nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Mục tiêu tổng quát sẽ phát triển NHCSXH theo hướng ổn định, bền vững, đủ năng lực để thực hiện tốt tín dụng chính sách của Nhà nước; gắn liền với việc phát triển các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ có hiệu quả hơn cho người nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách. Đồng thời sẽ hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ; hoàn thiện, phát huy hiệu quả hoạt động công tác kiểm tra, kiểm soát và phân tích, cảnh báo rủi ro. Thực hiện tốt công tác phối hợp, lồng ghép hoạt động tín dụng chính sách với các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và hoạt động của các tổ chức hội, đoàn thể nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.

_MG_4032

Đồng chí Quách Việt Tùng nhấn mạnh tới vai trò hoạt động của NHCSXH trong sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Quách Việt Tùng đề nghị cần tiếp tục kiện toàn bộ máy hoạt động từ Ban đại diện HĐQT đến cán bộ, nhân viên của NHCSXH tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố theo hướng tinh gọn. Bên cạnh đó phải thường xuyên liên hệ với Trung ương để năm chắc tình hình nhằm tranh thủ nguồn vốn, nhất là đối với những chương trình, dự án mới. 

Lưu Quang Bình

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác