Tỉnh Quảng Bình tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội

21/09/2017
(VBSP News) UBND tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn doPhó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Xuân Quang chủ trì. Tới dự Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy kiêm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Công Thuật; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnhNguyễn Thị Thanh Hương; Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Đức Hải; Lãnh đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh và đại biểu các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Bình.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình tặng Cờ thi đua cho NHCSXH tỉnh Quảng Bình

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình tặng Cờ thi đua cho NHCSXH tỉnh Quảng Bình

15 năm qua, tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, từ 02 chương trình tín dụngnhận bàn giao ban đầu, đến nay đã có 18 chương trình tín dụng. Doanh số cho vay 15 năm qua đạt 6.578 tỷ đồng, với 451.799 lượt khách hàng được vay, bình quân cho vay 14,6 triệu đồng/khách hàng. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng trên địa bàn đạt 2.711 tỷ đồng, tăng 2.550 triệu đồng (15,8 lần) so với ngày đầu thành lập (năm 2002), với 109.205 khách hàng dư nợ, bình quân dư nợ 24,8 triệu đồng/khách hàng,…

Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp cho 150,7 nghìn hộ thoát nghèo; thu hút và tạo việc làm cho 785 nghìn lao động; gần 72 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để trang trải chi phí học tập; xây dựng được hơn 118 nghìn công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng cao sức khỏe cho 61,4 nghìn hộ dân; tạo điều kiện cho 6,2 nghìn lao động vay vốn đi xuất khẩu lao động; 26,4 nghìn hộ gia đình ở vùng khó khăn được vay vốn để SXKD; 5.562 hộ nghèo được hỗ trợ vốn để xây dựng nhà ở; 2.039 hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng tránh bão lụt,…

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Quảng Bình Trần Công Thuậtđánh giá cao những thành tích đóng góp của NHCSXH tỉnh trong việc thực hiệncác mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đó là những minh chứng đáng tự hào, bền vững của NHCSXH. Đồng thời, khẳng định chủ trương của Đảng và Nhà nước về tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác là đúng đắn và phù hợp với nguyện vọng của người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy đề nghị NHCSXH tỉnh tập trung mọi nguồn lực để tranh thủ nguồn vốn huy động đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách; chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng ủy thác, chất lượng hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn; thường xuyên kiện toàn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Điểm giao dịch tại xã để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy cũng yêu cầu các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với NHCSXH tỉnh thực hiện tốt nội dung văn bản liên tịch về ủy thác cho vay, tăng cường công tác kiểm tra quản lý vốn vay, tăng cường phối hợp đào tạo tập huấn, hướng dẫn tổ chức sản xuất, chuyển giao KHKT; nhân rộng những mô hình làm ăn hiệu quả trên địa bàn; các cấp, các ngành địa phương tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để NHCSXH tỉnh không ngừng phát triển, hàng năm cân đối, bố trí ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH để kịp thời cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Đức Hải đã ghi nhận, biểu dương NHCSXH tỉnh Quảng Bình vớinhững nhiệt huyết quyết tâm cao, vượt qua mọi khó khăn triển khai hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Tại đây, Phó Tổng Giám đốc cũng trân trọng gửi lời cảm ơn tới Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các cấp, các ngành thời gian qua đã quan tâm, tạo điều kiện để NHCSXH tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Phó Tổng Giám đốc chỉ đạo NHCSXH tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp thực hiện tốt Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội,đảm bảo tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm khoảng 10% phù hợp với Chiến lược phát triển NHCSXH.

Tại Hội nghị, thay mặt cho Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Trần Công Thuật đã trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho NHCSXH tỉnh Quảng Bình; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về tín dụng chính sách xã hội cũng đã nhậnđược khen thưởng củaUBND tỉnh, Tổng Giám đốc NHCSXH và Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh.

Thanh Danh thực hiện

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác