Thành phố Hà Nội tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội

21/09/2017
(VBSP News) Chiều 21/9/2017, UBND TP Hà Nội đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội của Chính phủ trên địa bàn giai đoạn 2002 - 2017. Tham dự Hội nghị có đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên HĐQT, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW - Tổng Giám đốc; đồng chí Ngô Văn Quý, Thành ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thành phố kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH TP; đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Thành ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND thành phố cùng Lãnh đạo các Sở, ngành, đoàn thể của thành phố và các quận, huyện, NHCSXH TP Hà Nội.

 

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu tại Hội nghị

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu tại Hội nghị

Trải qua 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội đã khẳng định hoạt động tín dụng chính sách xã hội nói chung và hoạt động của NHCSXH TP Hà Nội nói riêng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố và của NHCSXH Việt Nam; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh nhận ủy thác, đặc biệt là sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các địa phương.

Từ 03 chương trình tín dụng nhận bàn giao ban đầu năm 2002 với dư nợ nhận bàn giao là 334 tỷ đồng, đến nay, NHCSXH TP Hà Nội đang triển khai cho vay 15 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ đến nay đạt 6.128 tỷ đồng, tăng 5.794 tỷ đồng, gấp 18 lần so với dư nợ khi thành lập, tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm là 24% với trên 287 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang còn dư nợ; dư nợ bình quân là 21 triệu đồng/hộ, tăng 19 triệu đồng/hộ so với khi thành lập. Tín dụng chính sách đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố trong từng giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 2010 - 2015, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn thành phố giảm từ 6,09% xuống còn 1,5% và theo chuẩn Trung ương giảm từ 4,97% xuống còn 0,27%; giai đoạn 2016 - 2020, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố giảm từ 3,64% đầu năm 2016 (đầu giai đoạn) xuống còn 2,37% vào cuối năm 2016.

Trong những năm qua, thành phố Hà Nội luôn là địa phương đi đầu trong cả nước thực hiện chuyển nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn. Đặc biệt là từ khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, sau 3 năm thực hiện, thành phố đã chuyển bổ sung 508 tỷ đồng để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Ngoài ra, thành phố cũng đã có Quyết định số 6335/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 bổ sung 250 tỷ đồng ủy thác qua NHCSXH để hỗ trợ cho vay phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên HĐQT, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW - Tổng Giám đốc đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố cùng sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội trong triển khai các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, do đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo của thành phố Hà Nội theo chuẩn nghèo quốc gia ngày càng giảm, để tạo điều kiện cho chi nhánh thực hiện tốt nhiệm vụ giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm hơn, ủy thác nguồn vốn địa phương sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn thành phố và cho vay giải quyết việc làm. Đồng chí cũng yêu cầu NHCSXH TP Hà Nội chủ động phối hợp với các ngành và Ban giảm nghèo gắn kết các chương trình tín dụng chính sách với các dự án, chương trình phát triển kinh tế của địa phương nhằm nâng cao hiệu quả đồng vốn.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị NHCSXH Việt Nam tiếp tục quan tâm phân bổ nguồn vốn cao hơn để bảo đảm tăng trưởng tín dụng của NHCSXH TP Hà Nội từ 8% - 10% trong những năm tiếp theo và tạo điều kiện giúp 100% người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững và góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội

Tổng Giá đốc NHCSXH chúc mừng và tặng Giấy khen cho các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2002 - 2017

Tổng Giá đốc NHCSXH chúc mừng và tặng Giấy khen cho các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2002 - 2017

Nhân dịp này, UBND TP Hà Nội trao tặng Bằng khen cho 38 tập thể và 53 cá nhân; Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam đã tặng Giấy khen cho 70 tập thể và 140 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn giai đoạn 2002 - 2017.

Nguồn vốn tín dụng chính sách thực hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội trong 15 năm qua góp phần giúp cho gần 220 nghìn hộ thoát nghèo, thu hút tạo việc làm cho trên 460 nghìn lao động; trên 140 nghìn HSSV hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng cải tạo gần 430 nghìn công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thô; hỗ trợ xây dựng trên 7.200 ngôi nhà cho hộ nghèo…

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác